'Bezegeling twee snelheden'; Frans-Duits akkoord over kopgroep EU

BONN, 8 DEC. Frankrijk en Duitsland willen binnen de Europese Unie nauwere samenwerking mogelijk maken van landen die in het integratieproces voorop lopen.

Deze bezegeling van 'twee snelheden' in de EU moet geregeld worden in een aanvulling op het Verdrag van Maastricht, maar mag niet ten koste gaan van andere landen of van de institutionele structuur van de Unie.

Dit voorstel voor de EU-top in Madrid, eind volgende week, doen president Jacques Chirac en kanselier Helmut Kohl in een gemeenschappelijke brief aan de Spaanse minister-president, González, de huidige voorzitter van de Europese Raad. Chirac en Kohl, die elkaar gisteren in Baden-Baden ontmoetten voor het 66ste Frans-Duitse topberaad, onderstrepen dat zij met hun voorstel voor een aanvullende “algemene clausule” bij het Verdrag van Maastricht geen andere landen willen uitsluiten maar het voortgangstempo van de EU ook niet willen laten afhangen van de traagste partners.

Op een gemeenschappelijke persconferentie ontkenden Kohl en Chirac dat hun landen een soort hegemonie in Europa na streven. De Duitse kanselier, die gistermorgen in de Bondsdag de EU al “ten diepste beslissend” had genoemd voor de vraag of Europa in de 21ste eeuw een vreedzaam continent zal zijn of niet, drong aan op spoed bij de Europese eenwording. De overgang naar één Europese munt in 1999, de volgende fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU), “heeft geen zin” als Frankrijk daar niet aan mee kan doen omdat het niet aan de EMU-toetredingseisen zou voldoen, aldus Kohl.

In dat verband loofde hij de besparingskoers die Chirac in Frankrijk heeft uitgezet en hij zei te vertrouwen dat de Franse regering aan die koers vasthoudt en er ondanks de Franse stakingsgolven succes mee zal hebben. Hij herinnerde eraan dat hij zelf ook zulke massale protesten heeft meegemaakt, onder meer in de vroege jaren tachtig tegen stationering van kruisraketten en Pershings 2, maar dat het altijd “een goede zaak is om rechtop te blijven staan voor je opvatting, later blijken je tegenstanders het dan vaak alsnog met je eens”. Chirac zei dat hij bij zijn programma zal blijven. Het wordt niet per se door de EMU-eisen bepaald maar is op zichzelf noodzakelijk voor Frankrijk, zei hij.

In hun eerder aangekondigde brief waarschuwen de beide staatslieden ervoor om de agenda van de EU-toetsingsconferentie volgend jaar te overladen en daarmee tijdverlies te riskeren. Daarom beperken zij zich tot voorstellen voor vier centrale terreinen in de EU. Zij willen: 1. tempo bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees buitenlands en veiligheidsbeleid en het bepalen van de verhouding tussen dat beleid en de Westeuropese Unie (WEU); 2. meer samenwerking op het gebied van politie, justitie, drugs-, immigratie- en asielbeleid; 3. hervorming van de Europese instellingen (vooral: verhouding tussen ministerraad, Commissie, Europees Parlement) en ruimere toepassing van meerderheidsbesluitvorming alsook 4. sterkere democratisering van de EU.

    • J.M. Bik