Beslissende slag in strijd om schaatsbond

ROTTERDAM, 8 DEC. In een bitter koude week, waarin de liefhebbers hun schaatsen slijpen, worden in de schaatswereld op bestuurlijk niveau bestuurlijk niveau de messen geslepen. Er woedt een regelrechte oorlog om de heerschappij over de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Morgen is D-Day. Dan moet tijdens de 113de bondsvergadering in Amersfoort duidelijk worden wie het nieuwe bestuur gaan vormen. Een college van heren dat voorgedragen is door het huidige bondsbestuur of een alternatief bestuur, waarin oud-schaatstopper Ard Schenk zitting heeft.

Agendapunt 15, de bestuursverkiezing. Daar zal de strijd zich zaterdag op concentreren. Zelfs Ard Schenk heeft zich erin gemengd. Met drie van de vier overige kandidaten voor het alternatieve bestuur dat de gewesten Overijssel en Noord-Holland/ Utrecht hebben voorgedragen, deponeerde hij gisteren tijdens een persconferentie in Utrecht een reeks grieven op het bord van de KNSB. De 51-jarige Schenk is het beoogd bestuurslid technische zaken.

Het alternatieve bestuur is niet uit machtswellust of eerzucht geboren, maar uit nood, zo maakten Schenk, Leffert Oldenkamp (voorzitter), Pieter Jan Knollema (vice-voorzitter) en Hans de Boer (penningmeester) gisteren duidelijk. Kees van Slochteren, beoogd secretaris, was afwezig op wat mogelijk de eerste, zij het officieuze bijeenkomst van het nieuwe KNSB-bestuur is geweest.

Met de gewesten die hen naar voren hebben geschoven, zijn zij van mening dat er binnen het bondsbestuur van de KNSB onvoldoende aandacht is voor de ontwikkeling van de schaatssport “in al haar facetten”. De bestuurlijke lijnen worden “ondoorzichtig” genoemd, de communicatie tussen de sportbeoefenaren met hun begeleiders enerzijds en de bestuurders anderzijds “gebrekkig”. Zowel de interne als de externe verhoudingen zijn slecht, het imago van de KNSB is beschadigd, in binnen- en buitenland, aldus de alternatieve bestuurskandidaten.

Dat alles leidt ertoe dat er gelden aan de schaatssport worden onthouden waarover bonden bij andere sporten wel kunnen beschikken. Henny van Straaten, vice-voorzitter van het rebellerende gewest Noord-Holland/Utrecht, vatte het populair als volgt samen: “De KNSB is van een kwakkelende patiënt een echte zieke geworden.”

Van Straaten onderstreepte dat het schaatsen uniek is voor Nederland. Hij wierp het huidige bestuur van de KNSB voor de voeten dat het onvoldoende besef heeft getoond “welke waarden dit cultuurgoed heeft”. Met het gewest Overijssel vindt het gewest Noord-Holland/Utrecht dat “door dit gebrek aan affiniteit met hetgeen de schaatsers bezielt, de schaatssport onvoldoende kansen heeft gekregen” en dat velen zijn teleurgesteld.

“Wij zijn beschikbaar voor een klus”, waren gisteren de eerste, manhaftige woorden van de 57-jarige kandidaat-voorzitter Oldenkamp, houtvester van beroep (hoofd regio Veluwe-Achterhoek Staatsbosbeheer) en al sinds 1955 actief binnen de KNSB, “als schaatser en organistor”. Juist omdat het huidige bestuur zoveel ontwikkelingen aan zich voorbij heeft laten gaan, is het volgens Oldenkamp voor zijn bestuur gemakkelijk om te scoren. Hij noemde het “een geweldige uitdaging” om de KNSB weer die kant op te sturen dat de mensen die er werken en ermee te maken hebben weer plezier in hun activiteiten krijgen. Ard Schenk ziet de noodzakelijke verandering van het klimaat, juist in een week dat het met de buitentemperatuur voor schaatsers de goede kant opgaat, als het belangrijkste motief om zo duidelijk partij te kiezen en met zijn kandidatuur een daad te stellen. Schenk beseft dat (top)schaatsers hun schouders zullen ophalen over de bestuurlijke perikelen. “Ze zullen zeggen, 'zoek het maar uit daar in Amersfoort', maar het is als sporter toch prettig om te weten dat het bestuur achter je staat en je optimaal probeert te begeleiden.”

Het wordt morgen spannend. Volgens Van Straaten is er sprake van een fifty-fifty-situatie. Mogelijk geeft de kandidatuur van Schenk, die in de schaatswereld bekend staat als een integer en ervaren man, de doorslag. Er ligt al een zware hypotheek op de vergadering, omdat de vijf kernploegcoaches (Gemser, Pfrommer, Krook, Van Leeuwen en De Kok) eerder deze week duidelijk maakten dat zij opstappen als de gewesten de voordracht van het huidige KNSB-bestuur zullen volgen. Het zou de Nederlandse schaatssport in een diepe crisis storten. Wim Schenk, als kandidaat-voorzitter door het huidige bestuur voorgedragen en 'gespreksleider' van het bondsbestuur, kenschetst de ontstane situatie namens de bond als “zeer vervelend”. Hij weet één ding zeker: ook als het bestuur waarin hij gekandideerd is wordt gekozen, zal er binnen de “intern verlamde” KNSB volgens hem bestuurlijk orde op zaken worden gesteld.

    • Ward op den Brouw