Beleid EU 'moet gedecideerder'

BONN, 8 DEC. In hun brief van gisteren aan de Spaanse premier González met voorstellen voor de Europese top in Madrid, herinneren president Chirac en kanselier Kohl aan de informele afspraken die de EU-landen onlangs op Mallorca hebben gemaakt. Zij dringen aan op invoering van de Europese Monetaire Unie in 1999 en vragen voor de tijd daarna afspraken voor de financiering van Unie-plannen en de beoogde uitbreiding met Oost- en Middeneuropese landen en landen rond de Middellandse Zee.

Over deze mix van Duitse wensen inzake Oosteuropese aspirant-leden van de Unie en Franse wensen aangaande de toelating van landen rond de Middellandse Zee, schrijven Chirac en Kohl dat “gelijktijdig” moet worden onderhandeld over de principes van de financiering en het beleid van de Europese Unie en de uitbreiding met Oost- en Zuideuropese staten.

Daarna komen zij in hun brief toe aan hun kernvoorstellen voor vier terreinen in de huidige Unie. Aangaande het gewenste gemeenschappelijke buitenlandse- en veiligheidsbeleid schrijven zij dat dit “helderder en gedecideerder” moet worden, en meer gericht op continuïteit, samenhang en solidariteit. Daarvoor is tot 1998 onder meer nadere bezinning nodig over de verhouding tussen de EU en de Westeuropese Unie (WEU). Dat niet alle EU-leden ook lid van de WEU zijn moet in dat verband niet betekenen dat de WEU niet toch kan uitgroeien tot een zichtbare uitdrukking van de Europese veiligheidsidentiteit, heet het.

Kohl en Chirac stellen ook voor om het gebied van de Europese Unie meer tot een eenheid te maken voor zover de vestigingsvrijheid van haar burgers en een gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid in het geding zijn. In zo'n Europese ruimte moet ook beter worden samengewerkt om de burgers te beschermen tegen drugscriminaliteit en terrorisme (“de gesel van onze tijd”), schrijven zij.

Aangaande de hervorming van de Europese instituties bepleiten Chirac en Kohl meer ruimte voor (gekwalificeerde) meerderheidsbesluiten in de Europese raad op voorwaarde dat het gewicht van de stemmen wordt verbonden met de omvang van de bevolking per land. Wat ook betekent dat Bonn en Parijs hun eigen stem in de Europese raad ten koste van kleinere leden verzwaard willen zien. Voor de Europese Commissie, en het aantal van haar leden en de manier waarop nieuwe commissarissen worden benoemd, willen Kohl en Chirac ook een belangrijkere positie voor de grotere UE-leden. Voorts vragen zij om een “doorzichtiger” verkeer tussen Raad, Commissie en Europees Parlement, ook om de burgers meer bij Europa te betrekken.