Afhandeling vliegvelden in EU vrij

BRUSSEL, 8 DEC. De grondafhandeling op vliegvelden in de Europese Unie moet in 1999 worden geliberaliseerd. Dat zijn de Europese ministers van verkeer gisteren in Brussel overeengekomen.

De Europese Commissie dringt al geruime tijd aan op de liberalisering van deze sector. De voorstellen van de commissie worden echter gedwarsboomd door landen als Duitsland en Oostenrijk en een aantal zuidelijke lidstaten. In een compromisvoorstel van de Spaanse voorzitter van de raad is nu een overgangstermijn van maximaal vier jaar voorzien voor landen die met aantoonbare veiligheids- of ruimteproblemen zitten. De meerderheid kon zich vinden in het voorstel. Alleen de Duitse en Oostenrijkse minister bleven tegen, maar konden een politiek akkoord niet meer tegenhouden.

Het gaat bij de liberalisering met name om de begeleiding van vliegtuigen op de grond, de afhandeling van passagiers en bagage, catering en schoonmaakwerkzaamheden. Volgens de Europese Commissie moet de liberalisering leiden tot lagere kosten voor de luchtvaartmaatschappijen en van de vliegtarieven.

Volgens het gisteren bereikte akkoord mogen luchtvaartmaatschappijen vanaf 1 januari 1998 hun eigen diensten aan passagiers aanbieden in het stationsgebouw zonder tussenkomst van het betreffende luchthavenbedrijf. Dit aspect van de liberalisering geldt ook voor diensten buiten het stationsgebouw op voorwaarde dat de luchthaven meer dan een miljoen passagiers per jaar verwerkt.

De volledige liberalisering krijgt haar beslag per 1 januari 1999. Dan mogen ook derden, naast de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens zelf, hun diensten aanbieden. Deze liberalisering geldt voor de grotere luchthaven die meer dan drie miljoen passagiers per jaar, of meer dan twee miljoen passagiers per half jaar verwerken. In 2001 wordt deze drempel verlaagt tot 2 miljoen passagiers per jaar. Luchthavens die in 1999 nog een monopolie kennen voor grondafhandeling kunnen uitstel krijgen tot uiterlijk 2003, na een onderzoek door de Europese Commissie. Vliegvelden met een duopolie, zoals in Frankrijk, waar Air France concurreert met de Parijse luchthavens, krijgen vrijwel automatisch twee jaar uitstel. (AFP)