Wijers wil duurzame energie bevorderen

DEN HAAG, 7 DEC. Minister Wijers (economische zaken) wil 260 miljoen gulden uittrekken voor de bevordering van duurzame energie. Dit blijkt uit de Energienota die morgen in de Ministerraad wordt besproken.

Op dit moment wordt 1 procent van de Nederlandse energiebehoefte gedekt uit duurzame energie (zon, wind, biomassa). De resterende energie wordt geleverd door fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen). In de energienota wordt een blik geworpen op de verre toekomst. Tegen het jaar 2050 raken de fossiele brandstoffen uitgeput en zal 30 tot 50 procent van de energiebehoefte moeten worden gedekt uit duurzame energie.

Om tijdig in te kunnen spelen op deze voorziene behoefte heeft Wijers een doelstelling geformuleerd. In het jaar 2020 moet 10 procent van de Nederlandse energie komen van niet-fossiele brandstoffen. Behalve om zonne- en windenergie gaat het hierbij om bijvoorbeeld biomassa. Daarbij wordt hout of olifantengras verbrand en komt alleen CO2 (kooldioxyde) vrij die de betreffende planten eerder hebben geabsorbeerd. Het kabinet spreekt zich niet uit over de vraag of nucleaire energie ook tot de duurzame energie behoort. Hierover verschillen de meningen, zo zeggen betrokkenen.

De kosten van de maatregelen die minister Wijers in de Energienota voorstelt lopen op tot 260 miljoen gulden in het jaar 2000. Het leeuwedeel (175 miljoen gulden) heeft betrekking op fiscale maatregelen. Zo mogen investeringen in duurzame energie vervroegd worden afgeschreven en worden de rendementen van zogeheten “groene beleggingsfondsen” fiscaal vriendelijk behandeld. Daarnaast wil Wijers een bedrag dat oploopt tot 85 miljoen gulden in het jaar 2000 uittrekken voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en voor demonstratieprojecten op het gebied van duurzame energie.