Voorstel van kinderartsen; D66 pleit ook voor commissie bij euthanasie

DEN HAAG, 7 DEC. D66 pleit voor een toetsingscommissie van artsen, ethici en juristen, die moet gaan beoordelen of een arts juist heeft gehandeld bij euthanasie.

Tweede-Kamerlid Van Boxtel steunde hiermee het voorstel dat kinderartsen vorige week lanceerden op een studiedag over levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen.

Recente rechtszaken tegen artsen die van moord werden beschuldigd, omdat ze het leven van pasgeboren baby's met ernstige afwijkingen vroegtijdig beëindigden, hebben volgens Van Boxtel (D66) “een grote druk op ouders en artsen gelegd”, zo zei hij vandaag bij de voortgang van behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Kamer.

Pas als de deskundigen van de commissie twijfelen of de handelwijze afkeuren, moet de strafrechter zich over de zaak uitspreken. De commissie zou de officier van justitie hierin moeten adviseren. Van Boxtel vindt dat het strafrecht “uitdrukkelijk in beeld moet blijven”. “Waar geen sprake is van zelfbeschikking op grond van vrije wilsuiting moet uiterste terughoudendheid in acht genomen worden”, aldus van Boxtel

Tijdens dezelfde begrotingsbehandeling bleek dat de Tweede Kamer zich verzet tegen de bezuinigingen van 32 miljoen gulden op een aantal landelijke welzijnsorganisaties, aangekondigd door staatssecretaris Terpstra (welzijn). De fracties van VVD, PvdA, D66 en CDA vinden de beëindiging van de meeste subsidies op 1 januari 1996 te snel doorgevoerd. Een brede Kamermeerderheid wil bezuinigingen op een aantal welzijnsorganisaties beperken of niet door laten gaan. “Bezuinigen in dit kleurige palet van organisaties betekent een maatschappelijke ellende die een veelvoud van het bezuinigingsbedrag omvat”, zegt Kamerlid Middel (PvdA).

De ouderenbonden worden volgens de Kamer ten onrechte gekort. De bonden zouden op termijn een half miljoen gulden minder krijgen. “Bezuinigingen aankondigen is het verkeerde signaal, daarmee wordt hun functie miskend”, zegt Esselink (CDA). De VVD wil eerst zien of de ouderenbonden tot een betere samenwerking kunnen komen, alvorens ze worden gekort. De sociaal-democraat Middel vindt dat de bonden “blijvende steun” verdienen, een bezuiniging is volgens het Kamerlid “psychologisch dom”.

Andere organisaties die volgens de Kamer niet op dit moment gekort zouden mogen worden zijn onder meer de Omroep Allochtonen, de Werkgroep Migranten en Media, het Instituut voor Publiek en Politiek, en de Ombudsman in Hilversum.

De bezuiniging op ATD Vierde Wereld, dat zich bezighoudt met bestrijding van armoede in Nederland, moet volgens de Kamer voor niet meer dan de helft worden doorgevoerd. De VVD, PvdA en GroenLinks dringen er verder op aan om de overbruggingssubsidie van de Rutgersstichting te verhogen met 750 duizend gulden.