Uitgeprocedeerd

Dinsdag 20 november is er weer een speciaal vliegtuig met uitsluitend uitgeprocedeerde asielzoekers naar Zaïre vertrokken. Het derde dit jaar, als ik tenminste goed heb geteld. Dat werd me in ieder geval door NRC Handelsblad niet gemakkelijk gemaakt. Deze krant besteedde aan het vliegtuig van 19 september vijf regels, het laatste vliegtuig kon voor de NRC Handelsblad-lezer onopgemerkt vertrekken. Ik heb wat meer informatie gekregen via de radio en andere kranten, ook over de Kamervragen die gesteld werden, maar niet over het antwoord op die Kamervragen.

Is dat niet levensgevaarlijk voor die Zaïrezen die in Nederland verblijven, dat ze zo onopgemerkt kunnen worden weggevoerd? Ja, onopgemerkt voor Nederlanders, maar beslist niet onopgemerkt door de Zaïrese autoriteiten: zij reisden in een speciaal asielzoekersvliegtuig en werden begeleid door Nederlandse marechaussees, die een veilige terugkeer in het vaderland moeten waarborgen. Dat doen wij, Nederlanders. En dat kan allemaal nog makkelijker zolang de pers zwijgt of nagenoeg zwijgt over Zaïrezen in Nederland en zwijgt over de situatie in Zaïre. Ja, het land is onveilig voor journalisten. Ja, systematische journalisitiek van het hele continent Afrika ontbreekt ten enemale, zoals Koert Lindijer ook zegt in de jubileumuitgave van NRC Handelsblad. Toch wordt er in de buitenlandse media meer aandacht besteed aan Zaïre. Voor Zaïrezen in Nederland is het van levensbelang dat we beter geïnformeerd worden.

    • Th.C.M. Leeman