Studenten vrezen voor kwaliteit van onderwijs

ZOETERMEER, 7 DEC. De studentenorganisaties ISO en LSVb vrezen dat uitvoering van de hoger-onderwijsplannen van minister Ritzen en staatssecretaris Nuis (onderwijs) de kwaliteit van het onderwijs in gevaar zal brengen.

De studentenorganisaties lieten dit gisteren aan Nuis en Ritzen weten in de Studentenkamer, het reguliere onderleg tussen de bewindslieden van onderwijs en de studenten. Volgende week is er een grote studentendemonstratie georganiseerd tegen de hoger-onderwijsplannen van het kabinet en de bezuinigingen op de studiefinanciering. Het overleg in de Studentenkamer verliep overigens - in tegenstelling tot vorig jaar - kalm en rustig.

LSVb en ISO vinden dat de bewindslieden te weinig nadruk leggen op begeleiding van de studenten en ze zijn bang dat de mogelijkheid voor een 'bindend studieadvies' na drie maanden studie tot grote willekeur zal leiden. Ook zal de beperking van de doorstroming mbo-hbo-universiteit nadelig zijn voor de emancipatie van lagere sociale klassen.

LSVb en ISO keerden zich gisteren ook tegen geplande invoering van 'outputfinanciering' (op het aantal verstrekte diploma's) in het hbo en van capaciteitsfinanciering voor de universiteiten. Het eerste leidt mogelijk tot verlaging van het niveau van de diploma's en bij het tweede systeem lopen ook goede studenten het gevaar dat er voor hen geen plaats is op de opleiding. De studenten willen liever een mix van de twee systemen, gekoppeld aan een gedeeltelijke financiering op studentenaantallen, zodat er garantie is dat er voldoende geld is om iedere student goed op te leiden.

Ter geruststelling zei Nuis dat het 'bindend studieadvies' na drie maanden alleen zou gelden voor studenten die niet verschenen op colleges en onserieuse studenten die zich misdroegen tijdens de lessen, “spookstudenten die komen spoken” volgens Nuis. De drie-maandentermijn was vooral gekozen om er voor te zorgen dat “de instellingen het proces van zelf-evaluatie door de student zo vroeg mogelijk kunnen inzetten”.

Een hbo-propedeuse zal straks geen toegang meer bieden tot de universiteit, maar volgens Nuis zal het voor havisten of mbo'ers mogelijk blijven om door te stromen naar de universiteit. Zij moeten een 'colloquium doctum' afleggen, het reguliere academische toelatingsexamen voor studenten met onvoldoende vooropleiding. In hun studiefinancieringsrechten verandert dan niets. En havisten die nu nog via de hbo-propedeuse toegang krijgen tot de universiteit, kunnen natuurlijk gewoon na havo-5 via vwo-5 en vwo-6 naar de universiteit gaan.