Spence

De passage van de lezing van Jonathan Spence waarin mijn artikel wordt aangehaald, zoals weergegeven in deze krant, zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat het bij de Latijnse versie van Euclides' Elementen van de hand van Clavius (1st editie: Rome, 1574) gaat om een inferieure en incomplete uitgave. Het werk van Clavius was, integendeel, één van de eerste min of meer complete en betrouwbare Latijnse versies, gebaseerd op een Grieks origineel, in West-Europa (afgezien van een 12de eeuwse Grieks-Latijnse vertaling die vrijwel onbekend is gebleven, en waarvan in 1987 een tekstuitgave door de Nederlandse Euclides-expert dr. H.L.L. Busard is verschenen.) Wèl is het zo dat er sprake is van een eigen interpretatie, door het toegevoegde commentaar, en ook door enkele subtiele herschikkingen van het materiaal. Ook is de vertaling niet overal letterlijk.

    • P.M. Engelfriet