Scherpe daling overschot Japanse betalingsbalans

TOKIO, 7 DEC. Het overschot van Japan op de lopende rekening van de betalingsbalans is in oktober gedaald tot 4,31 miljard dollar, tegen 8,95 miljard dollar in dezelfde maand vorig jaar. In september beliep het overschot 10,60 miljard dollar. Economen hadden een scherpe daling in oktober tot 4,2 à 5,7 miljard dollar verwacht als gevolg van de snel stijgende import uit Azië, terwijl de Japanse export naar de Verenigde Staten vertraagt. De import uit Azië bestond voorheen vooral uit voedingsmiddelen en grondstoffen, nu gaat het veel meer om machines. Dit weerspiegelt het beleid van Japanse ondernemingen elders in Azië produktiefaciliteiten te bouwen om de kosten te drukken. Het Japanse betalingsbalansoverschot ligt politiek gevoelig, vooral in de Verenigde Staten. (Reuter)