Prof. dr. W. Buiter

Prof. dr. W. Buiter krijgt de Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 1995. Buiter krijgt de prijs, 30.000 gulden, voor zijn verdiensten op het gebied van de economische wetenschap. Hij is hoogleraar internationale macro-economie aan de universiteit van Cambridge.