Polypropeen joint venture Hoechst en Britse Courtaulds

Het Duitse chemieconcern Hoechst en het Britse Courtaulds gaan hun Europese activiteiten op het gebied van polypropeen bundelen in een gezamenlijke onderneming waarin Hoechst een belang krijgt van 72 procent. De twee concerns volgen daarmee een trend in de chemische industrie om belangen op het terrein van kunststoffen onder te brengen in joint ventures.