Politieacties op laag pitje gezet

ROTTERDAM, 7 DEC. De politiebonden zetten de acties komende week op een laag pitje. De bonden hebben dat besloten in verband met de commissie-Albeda, die maandag de bonden verhoort en donderdag met een advies wil komen in het slepende CAO-conflict tussen de bonden en Binnenlandse Zaken.

Woordvoerders van de Nederlandse Politiebond (NPB) van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) hopen op die manier de indruk te vermijden de commissie Albeda onder druk te zetten. Ook wil men “het kruit droog houden” wanneer het advies van de commissie de bonden onwelgevallig is. De estafette-stakingen worden volgende week tijdelijk onderbroken. Op maandag wordt er geen actie gevoerd, de rest van de weeek zijn er dagelijks acties in twee in plaats van vier politieregio's.

De bonden lieten gisteren weten weer in discussie te willen gaan met Binnenlandse Zaken. Het gesprek zou niet zozeer over de omstreden onregelmatigheidstoeslag moeten gaan, maar over het vinden van een nieuw evenwicht tussen flexibilisering van de politie en rechtszekerheid. Daarbij moet Binnenlandse Zaken eerst duidelijk maken wat precies onder flexibilisering wordt verstaan, aldus de bonden.

Burgemeester R. Bandell van Alkmaar heeft vandaag de zondag te spelen wedstrijd AZ-Cambuur verboden. De politiebonden hebben voor die dag acties aangekondigd, waardoor onvoldoende ME-personeel beschikbaar is om de risico-wedstrijd te begeleiden. De KNVB heeft het duel verplaatst naar 14 januari. AZ en Cambuur zouden zondag strijden om de eerste plaats in de eerste divisie. De Alkmaarse burgemeester verwacht een grote opkomst uit Friesland. De regionale actieleiding van de politie Noord-Holland-Noord was niet bereid in te gaan op het voorstel van AZ de wedstrijd met ludieke politie-acties te omgeven.

De voor vandaag aangekondigde acties van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn opgeschort in verband met mogelijke blokkades door protesterende boeren. De 'divisie mobiliteit' van het KLPD is verantwoordelijk voor de veiligheid op de snelwegen. Wegens de actiedreiging van de boeren, die gisteren met kolonnes tractors voor opstoppingen op de snelwegen zorgden, willen de bonden vandaag niet volstaan met noodhulp.

Vandaag was volgens het de bonden een 'publieksvriendelijke dag'. In het hele land worden zo weinig mogelijk bekeuringen uitgeschreven. In de politieregio's Kennemerland, IJsselland, Zeeland en legde de politie het werk neer.