Minder immigratie Turkije en Marokko

DEN HAAG, 7 DEC. Turkse en Marokkaanse jongeren trouwen steeds minder met een partner uit het land van herkomst. Hierdoor loopt de migratie uit die landen terug. Jonge Turken en Marokkanen geven nog wel de voorkeur aan een partner uit eigen kring, maar de voorkeur verschuift naar een in Nederland wonende man of vrouw.