leeftijdcontrole asielzoekers met röntgenfoto's

DEN HAAG, 7 DEC. Alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) zullen voortaan in geval van twijfel worden onderworpen aan een röntgenonderzoek van gebit en botten om hun leeftijd vast te stellen.

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Schmitz (justitie). Bijna alle minderjarige asielzoekers mogen om humanitaire redenen in Nederland blijven. Het gevolg is, zegt Schmitz, dat steeds meer asielzoekers zich jonger voordoen dan zij in werkelijkheid zijn om zo een verblijfsvergunning te krijgen. Schmitz heeft geen cijfers over dit vermoede misbruik.

Drie grote fracties (VVD, D66 en CDA) en klein rechts hebben met het voorstel ingestemd. De PvdA heeft twijfels, vooral over de vrijwilligheid van het onderzoek dat door middel van röntgenfoto's van botten en gebit plaatsvindt. “Als een asielzoeker weigert mee te werken, heeft dit consequenties voor het verdere verloop van zijn asielaanvraag”, aldus Kamerlid Middel. Hij meent dat ook in gesprekken kan worden achterhaald of iemand jonger is dan 18 jaar.

Schmitz weigerde gisteren tegemoet te komen aan de kritiek van de Kamer dat het asielbeleid te langzaam verloopt. “Ik wil geen versnelling die ik vervolgens niet waar kan maken”, aldus de bewindsvrouw. Eerder had D66-Kamerlid B. Dittrich het asielbeleid van Schmitz “te traag en vaag” genoemd. Zijn collega J. de Hoop-Scheffer (CDA) eiste dat Schmitz nog voor de zomer het beloofde 'beleidsdocument' over het asielbeleid aan de Kamer voorlegt.

De Kamer wenst ook op korte termijn duidelijkheid over de verschillende verblijfsvergunningen. CDA en VVD willen een discussie over de A-statussen. In theorie garanderen deze vergunningen geen permanent verblijf in Nederland, maar in de praktijk wel. Ook de voorlopige vergunningen tot verblijf (vvtv's) staan ter discussie. Deze gelden voor asielzoekers die niet kunnen terugkeren naar hun land vanwege de situatie daar, zoals de Bosnische vluchtelingen. Na drie jaar in Nederland krijgen deze asielzoekers vaak een A-status. CDA en VVD willen deze termijn verlengen.

De CDA-fractie kwam gisteren met een initiatief-wetsvoorstel inzake de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Deze machtiging is bedoeld voor mensen die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven; zij moeten de 'mvv' op de Nederlandse ambassade in hun land aanvragen. Het CDA wil zo voorkomen dat vreemdelingen die niet voldoen aan de toelatingseisen naar Nederland komen. De mvv-vereiste bestaat al, maar heeft geen wettelijke basis. Eerder dit jaar bepaalde de rechtbank in Den Haag dat dit in een wet moet worden geregeld. Het kabinet heeft dat nog niet gedaan.