Hervorming van top Wereldbank

WASHINGTON, 7 DEC. De zes maanden geleden aangetreden president van de Wereldbank, James Wolfensohn, heeft gisteren een herstructurering van de top van de bank aangekondigd. Een nieuw directieteam moet “de energie en het nog resterende talent in de organisatie vrijmaken,” aldus Wolfensohn in een brief aan het personeel. Een van de wijzigingen betreft de benoeming van twee algemeen directeuren, naast de drie zittende directeuren. Zo komt er een directeur belast met 'beleid en operaties' en een die wordt belast met 'financiën en hulpbronnen' van de bank. Wolfensohn heeft voorts een 'uitvoerend comité van de president' ingesteld. Daarvan maken de vijf directeuren, enkele vice-presidenten, Wolfensohns onlangs benoemde kabinetschef en zijn woordvoerder deel uit. Ook de directeuren van de Internation Finance Corportation (IFC) en Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), de Wereldbank-onderdelen die zich bezighouden met particuliere investeringen en investeringsgaranties, hebben zitting in uitvoerend comité. De topman van de Wereldbank wil verder personeelsuitwisselingsprogramma's met particuliere bedrijven en banken opzetten. De Wereldbank leent jaarlijks ruim 20 miljard dollar aan ontwikkelingslanden. (AFP)