Groei VS vlakt af, speculaties lagere rente nemen toe

NEW YORK, 7 DEC. Het groeitempo van de Amerikaanse economie is iets aan het dalen maar de vooruitzichten zijn voorlopig goed. De druk op de lonen neemt toe.

Dat zegt het 'beige book', het zeswekelijkse economische rapport over de Amerikaanse economie, samengesteld uit bijdragen van de twaalf Fed-districten. 'Fed' staat voor Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Het beige book verschijnt tien dagen voor elke bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidsbepalend comité van de Fed.

Economen zijn het er nu bijna unaniem over eens dat de geldmarktrente, die nu op 5,75 procent staat, op 19 december omlaag zal gaan door een geldverruiming van de Fed. Het zou de eerste rentedaling zijn sinds juli. De koersen op Wall Street schoten de laatste dagen hard omhoog in anticipatie op een dergelijk besluit van de FOMC. Ook de reële rente is al onder het beoogde percentage van de centrale bank gegaan.

Tegelijk met het verschijnen van het beige book maakte het ministerie van handel gisteren het indexcijfer van economische indicatoren over november bekend. Het bleek met 0,5 procent te zijn gedaald, wat wijst op een dalende groei. Het indexcijfer is een barometer voor de economische activiteit in de komende zes tot negen maanden. De daling was de grootste sinds april van dit jaar.

“De winkelverkopen, de dalende indexen van aankopen door managers en een vervlakking van de rendementscurve laten zien dat de Fed niet anders kan dan de rente laten dalen”, zegt David Littman, econoom bij Comerica Bank in Detroit. “Onze eigen indicatoren staan op het laagste niveau in vijf jaar en zitten heel dicht tegen een recessie aan.”

Littman vindt het niet verbazend dat zijn collega's voorspellen dat de VS eind volgend jaar een recessie kunnen ingaan. Volgens hem moet de Fed heel gauw stoppen met geld aan de markt te onttrekken, anders is die recessie er al over zes maanden. Littman verwacht dat de Fed de komende tijd een consistente serie van rentedalingen zal bewerkstellingen.

Bij het besluit over een rentedaling zijn de begrotingsonderhandelingen van dit moment in zoverre van belang dat als de bezuinigingen niet drastisch genoeg zijn Fed-voorzitter Greenspan zal aarzelen om in stappen van vijftig basispunten (0,5 procent) te werk te gaan. De onderhandelaars van het Congres en het Witte Huis hebben zich 15 december als termijn voor een overeenkomst gesteld, maar hebben een uitloopmogelijkheid tot de Kerst.

Het beige book, dat een overzicht geeft van de economische activiteit in de twaalf Amerikaanse bankdistricten, signaleert een lichte daling in de groei in de meeste gebieden. Daarnaast noemt het rapport ook een licht tekort aan arbeidskrachten en zelfs loondruk, met name in Chicago, Dallas en Minneapolis. Littman lacht om de dreiging van looninflatie. “Er is geen groeiend inflatiegevaar van betekenis”, aldus Littman. “Inderdaad, er is een krapte op de arbeidsmarkt maar we gaan nu gauw naar een periode van geringe groei en wellicht een recessie toe. Dan is dat gauw voorbij en hoor je er niemand meer over.”

    • Lucas Ligtenberg