Foto

Foto: Bosnisch-Servische vluchtelingen uit Mrkonjic Grad in Noordwest-Bosnië kleumen in een kamp in Banja Luka. De kans dat ze naar hun woning kunnen terugkeren slinkt met de dag. Mrkonjic Grad moet op grond van het vredesakkoord door de Kroaten aan de Bosnische Serviërs worden teruggegeven. In afwachting van de overdracht zijn de Kroaten echter al weken bezig de stad en de dorpen eromheen huis voor huis plat te branden. De commandant van de blauwhelmen in de regio waarschuwde gisteren dat de nieuwe vredesmacht, IFOR, geweld kan gaan gebruiken tegen de Kroaten. Hijzelf kan onder het mandaat van de VN-vredesmacht niets tegen de Kroaten uitrichten: “Ik kan alleen uiting geven aan mijn woede en verontwaardiging.” (Foto Reuter)