Fortis ziet winst met 14 procent stijgen

ROTTERDAM, 7 DEC. De netto winst van bank en verzekeraar Fortis (de bundeling van de Nederlandse Amev, de bank VSB en de Belgische AG) is in het derde kwartaal met 14 procent gestegen tot 167 miljoen ecu (346 miljoen gulden). Dat heeft de Belgisch-Nederlandse financiële groep vanochtend bekend gemaakt.

In de eerste negen maanden steeg de netto winst van Fortis dankzij de “voorspoedige ontwikkeling van de verzekerings- en bankactiviteiten in de Benelux” eveneens met 14 procent tot 469 miljoen ecu. Dat is ongeveer 971 miljoen gulden. De groep heeft op basis van deze “uitstekende resultaten” zijn winstverwachting naar boven bijgesteld en rekent dit jaar nu op een stijging van de netto winst met tenminste 12 procent. In september repte de financiële groep (32.000 medewerkers) bij de resultaten over het eerste halfjaar slechts van een duidelijk hogere winst.

De winst per aandeel van Amev, het financiële kerncijfer dat beleggers voorop stellen, steeg in de eerste negen maanden met 9 procent tot 7,18 gulden, terwijl de winst per aandeel bij de zustermaatschappij AG met eveneens 9 procent toenam tot 230 Belgische frank.

Fortis zegt in het bericht over het derde kwartaal dat de resultaten in ecu nauwelijks te lijden hadden onder de daling van de Amerikaanse dollarkoers en daaraan gekoppelde valuta's. De winst van Amev en AG in hun lokale valuta werden wel licht negatief beïnvloed door de gedaalde dollarkoers. Amev heeft aanzienlijke verzekeringsactiviteiten in Amerika. Uit het overzicht van de regionale resultaten blijkt dat de operationele winst (voor beleggingsresultaten en belastingen) in Amerika in de eerste drie kwartalen met 21 procent is gedaald tot 71 miljoen ecu (147 miljoen gulden).

In Nederland boekte Amev een aanmerkelijk hoger resultaat in de levensverzekeringsactiviteiten. Met name de verkoop van levensverzekeringen met een spaarkarakter stuwden het premie-inkomen omhoog. In de eerste drie kwartalen steeg het operationeel resultaat in het Nederlandse verzekeringsbedrijf met 39 procent naar 155 miljoen ecu (320 miljoen gulden). In het Nederlandse bankbedrijf steeg het operationeel resultaat in de eerste negen maanden met 20 procent naar 76 miljoen ecu (157 miljoen gulden).