Euthanasie

De vervolgingen van de artsen Prins en Kadijk (NRC Handelsblad, 30 november) getuigen van een ergerlijke lafheid van de politiek om euthanasie fatsoenlijk wettelijk te regelen. De vergelijking met Ierland en de abortuszaak van 1993 dringt zich op: we verbieden het, maar ondertussen hebben we het comfortabele gevoel dat het toch gebeurt. De Groningse officier Drenth verdient groot respect omdat hij de politiek op haar plaats zet: terecht onttrekt hij zich aan de blinde gehoorzaamheid die het OM blijkbaar opgedrongen gaat krijgen. Een dergelijke opzet van het OM zou nog te pruimen zijn als de politiek dan ook werkelijk beslissingen neemt, maar dat doet ze niet en is ze ook niet van plan, gezien de teleurstellende reacties van PvdA en D66. Hoeo paars? Mevrouw Sorgdrager begint steeds meer op Hirsch Ballin te lijken. Een poging tot ontslag van deze officier zal de minister hopelijk vies opbreken. Drenth heeft mijn morele steun.

    • J. Nijenhuis