Eemscentrale in gebruik gesteld

De Eemscentrale, een van de grootste gasgestookte elektriciteitscentrales in de wereld, is gisteren met een vertraging van een half jaar in gebruik genomen. Voorlopig werkt één van de vijf produktie-eenheden, die elk 335 megawatt elektriciteit kunnen opwekken. In oktober volgend jaar moet de centrale volledig in bedrijf zijn. Bij de bouw van de centrale ontstond vertraging doordat de rotorbladen van de turbines niet in orde waren. De Franse leverancier GEC Alsthom heeft ze inmiddels gereviseerd. Het is de bedoeling dat op den duur geheel nieuwe rotorbladen worden geïnstalleerd. De centrale die vanwege de moderne technologie en milieugerichte voorzieningen veel belangstelling geniet, is het geesteskind van ir Alfred Ten Busschen, de ex-bedrijfsdirecteur van het Elektriciteits-produktiebedrijf EPON in Zwolle. Hij paste nieuwe vindingen toe die hij gedeeltelijk zelf ontwikkelde. Sinds het begin van de bouw in april 1992 ontving EOPN ruim tienduizend bezoekers die om professionele redenen geïnteresseerd zijn in de techniek, milieutechnologie of economie van de centrale. Daarnaast bezochten ruim 15.000 mensen het Infocentrum.