Duitse klachten over Rotterdam

De Nederlandse regering bevoordeelt de Rotterdamse haven in strijd met de afspraken binnen de Europese Unie. Die beschuldiging van de voorzitter van de Duitse zeehavenbedrijven, de Hamburger Peter Dietrich, wordt in Rotterdam zelfverzekerd met spot ontvangen. Duitsers klagen altijd over de concurrentiepositie van Rotterdam, is een reactie.

Een ander zegt dat het 'de kift' van de Duitse havens is. Ze zouden wraak willen nemen op de Rotterdamse havenondernemers die enkele jaren geleden gelijk kregen toen zij bij de Europese Commissie een klacht indienden omdat de Duitse spoorwegen de Duitse havens met lage tarieven bevoordeelden. De Duitse spoorwegen moesten de tarieven naar boven bijstellen en kregen een boete van elf miljoen ecu. Zij zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan.

De Duitse havenondernemers klagen nu ook over spoortarieven : de Rotterdamse haven zou bevoordeeld worden door lage spoortarieven in Nederland. Peter Dietrich heeft het ministerie van Verkeer in Bonn dringend verzocht iets te ondernemen tegen steun van de Nederlandse regering aan Rotterdam. “Wij zijn flink agressief. Dat doet wel pijn bij de Duitse havens. We zeggen op ieder gewenst en ongewenst moment, en soms iets te hard, dat we de grootste haven van de wereld zijn”, is de reactie van een Rotterdamse havenrot op de Duitse kritiek. “Ik geloof niet dat we regels overtreden, maar we zijn geen engelen.”

De Duitse havenbedrijven vinden dat de Duitse minister van Verkeer op drie punten iets tegen 'oneerlijke' Nederlandse concurrentie moet ondernemen. Het eerste betreft een richtlijn van de Europese Unie over de liberalisering van het Europese spoorwegnet. In die richtlijn is bepaald dat de landelijke overheden verantwoordelijk moeten worden voor de infrastructuur van het spoor en dat de spoorwegen voor het gebruik van dat netwerk van rails moeten betalen. In Duitsland is die Europese richtlijn in de nationale wetgeving verwerkt. Nederland heeft besloten dit niet voor het jaar 2000 te doen. Dat betekent dat op dit ogenblik bij goederenvervoer per spoor in Duitsland voor het gebruik van de infrastructuur betaald moet worden en in Nederland niet. Dat heeft tot gevolg dat de eerste tweehonderd kilometer van het vervoer per spoor vanaf de Rotterdamse haven (tot de Duitse grens) goedkoper is dan de eerste tweehonderd kilometer vanaf een Duitse haven.

Volgens de Duitse havenondernemers houdt Nederland zich niet aan de Europese regels. Dat hebben die Duitsers mis, is de reactie bij de Nederlandse Spoorwegen. In de Europese richtlijn is niet vastgelegd in welk jaar de liberalisering van het Europese spoorwegnet een feit moet zijn. Nederland had daardoor de ruimte om de zaak tot het jaar 2000 uit te stellen. Als de Duitse havens willen klagen, moeten zij dat in Bonn doen, omdat in Duitsland de Europese richtlijn sneller is ingevoerd dan in omringende landen.

De Duitse havenondernemers vinden ook dat Bonn maatregelen moet nemen tegen subsidies die worden verstrekt voor speciale shuttle-treinen voor containervervoer van de Nederlandse Spoorwegen. Die subsidies voor containertreinen van Rotterdam naar Midden- en Oost-Europa zouden concurrentievervalsend zijn. Ook deze klacht wordt in Nederland als onzin afgedaan. De Europese Commissie en het ministerie van Verkeer en waterstaat subsidiëren de containershuttles om aanloopverliezen op te vangen. In Duitsland kan men om soortgelijke subsidies vragen, adviseert men bij het Rotterdamse Havenbedrijf collega's in Hamburg en Bremen.

Een derde klacht van Duitse havenondernemers betreft de Betuwelijn. Men is bang dat de tarieven voor het goederenvervoer vanaf Rotterdam tot de Duitse grens over deze Betuwelijn zeer laag zullen worden of dat de spoorwagons met containers zelfs geheel gratis hiervan gebruik zullen mogen maken.

In Rotterdam verklaart men de ergernis in Hamburg en Bremen uit de tegenvallende ontwikkeling van het vervoer naar Oost-Europa. Vijf jaar geleden dachten de Duitse havens na de Duitse hereniging het traditionele achterland van Midden-en Oost-Europa terug te krijgen. Dat viel echter tegen. Rotterdam pikte ook wat van dat achterland in. De Rotterdamse haven kan met een diepgang van 24 meter volle containerschepen ontvangen, die Hamburg en Bremen niet kunnen binnenlopen omdat daar pas in 2000 een diepgang van 14,50 meter is bereikt. Nadat ze een deel van hun lading gelost hebben, kunnen de schepen naar de Duitse havens. Dat kost 36 uur. Inmiddels kunnen containertreinen vanaf Rotterdam al lang op een Midden- of Oosteuropese bestemming zijn.

Duitse havenondernemers hebben lang geklaagd over Nederlandse vrachtrijders, die minder belasting betaalden dan hun Duitse collega's. Nu gaan de klachten over de spoorwegen. “Druiven die wat hoog hangen worden al in de bijbel voor zuur verklaard”, is een Rotterdamse reactie.

    • Ben van der Velden