Bondsdag met ruime meerderheid achter gang naar Bosnië

BONN, 7 DEC. Het grootste gedeelte van de SPD-fractie en circa de helft van de fractie van de Groenen in de Bondsdag gaan akkoord met Duitse deelneming aan de NAVO-macht die moet toezien op de naleving van het vredesakkoord voor Bosnië.

Het regeringsvoorstel vierduizend Duitse militairen en Tornado-vliegtuigen beschikbaar te stellen werd daardoor gisteren met 543 tegen 107 stemmen (bij zes onthoudingen) aanvaard.

De Duitse bijdrage aan het op 60.000 soldaten begrote NAVO-contingent is naar aard, omvang en naar de risico's van de missie uniek in de geschiedenis van de Bundeswehr. Kanselier Helmut Kohl en SPD-fractieleider Rudolf Scharping spraken daarom gisteren van “een historische beslissing”. Kohl beklemtoonde dat het verenigde Duitsland bij de verzekering van vrede solidair moet zijn met zijn Europese partners. Scharping zei dat de meerderheid van de SPD zich bewust is van de internationale verantwoordelijkheid waaraan ook de Bondsrepubliek zich niet kan onttrekken.

Van de 252-koppige SPD-fractie stemden 55 leden in de hoofdelijke stemming tegen het regeringsvoorstel. Begin juli, in een eerste debat, hadden nog maar 50 leden vóór gestemd. Drie weken geleden wees het SPD-congres deelneming aan de vredesmacht voor Bosnië af onder druk van de juist gekozen voorzitter, Oskar Lafontaine, die bezwaar had gemaakt tegen aanwezigheid van “gevechtswapens” als de Tornado's. Bij wijze van compromis was het congres er een dag later mee akkoord gegaan dat de SPD-fractie in de Bondsdag een eigen “totaalafweging” zou maken. Lafontaine was gisteren wegens een bezoek aan Moskou niet in Bonn.

Het congres van de Groenen/Bündnis '90 wees het afgelopen weekeinde in meerderheid Duitse deelneming aan de vredesmacht af. Uiteindelijk had het van een overkomstige opdracht voor het stemgedrag van de Groene fractie moeten afzien omdat een grote minderheid Realo's rondom fractieleider Joschka Fischer zich niet door het congres “aan de ketting” wilde laten leggen. Gisteren stemden 22 Groenen, onder wie Fischer, voor het regeringsvoorstel, 22 waren tegen, één lid onthield zich. Fischer gaf toe dat zijn principieel pacifistische partij “verscheurd” is, maar herhaalde dat hij en zijn medestanders nu de regering steunen omdat militaire interventie tegen volkenmoord als in ex-Joegoslavië onontkoombaar is.