Banken: alle bedrijven moeten meebetalen aan Europese munt

AMSTERDAM, 7 DEC. De Nederlandse banken, verenigd in de NVB, vinden dat het gehele bedrijfsleven moet meebetalen aan de invoering van een centrale Europese munt. Gezien de positieve invloed van een eenheidsmunt op het totale bedrijfsleven “achten de banken het niet reëel dat het grootste deel van de invoeringskosten bij het bankwezen terecht zal komen”. Dat schrijft de NVB in haar jaarverslag over 1995.

Invoering van een Europese munt gaat acht tot tien miljard ecu kosten, zo'n 20 miljard gulden, zo schat de koepelorganisatie van banken. De aanpassing van automatisering en geldautomaten - 120.000 in alle EU-landen - gaat zeker drie tot vier jaar in beslag nemen. De Nederlandse banken dringen daarom aan op een snelle besluitvorming over de datum van invoering en de naam van de Europese munt.

De EU-lidstaten moeten daarom op de komende Europese top, eind volgende week in Madrid, al duidelijkheid verschaffen over het scenario voor de introductie van de munt. Volgens de banken is het van het grootste belang dat de voorbereidingen al volgend jaar kunnen beginnen. De NVB wil mogelijk volgend jaar al overleggen met ondernemersorganisaties en Consumentenbond over de gevolgen van één valuta voor de vijftien EU-landen of een deel daarvan.

Op de nieuwe, Europese bankbiljetten die in het jaar 2002 worden uitgegeven, komt op een zijde 20 procent ruimte voor een nationaal symbool. Dat zou in Nederland een afbeelding van de vortstin kunnen zijn. Minister Zalm van financiën verklapte dit gisteren op een vergadering van de vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer. De definitieve besluitvorming hierover moet overigens nog plaatsvinden; het betreft een kansrijk voorstel.

Tot dusver heeft Nederland nog nooit het staatshoofd op een bankbiljet geplaatst. Wel kent ons land het randschrift “God zij met ons” op de gulden en de rijksdaalder. Het is de vraag of dat randschrift straks nog wel mag op de nieuwe euromunten, onder meer in verband met gebruik in automaten in de Europese Unie. Het laat de minister van financiën overigens niet koud als het randschrift zou verdwijnen, zo bleek woensdag.

Zalm zal eind volgende week op de Eurotop in Madrid vasthouden aan de naam “florijn” voor de nieuwe eenheid van de Europese munt. Maar een van de grotere Europese landen heeft de naam “euro” al geadopteerd.(ANP)