Agent in opleiding krijgt integriteitstest

ROTTERDAM, 6 DEC. Hoe integer is een agent? Deze vraag kan binnenkort wellicht worden beantwoord dankzij een nieuwe test van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP).

Met deze test kan volgens het LSOP beter dan tevoren worden ingeschat welk risico een agent loopt om tijdens zijn beroepsuitoefening af te glijden en zich schuldig te maken aan corruptie of andere vormen van 'normafwijkend gedrag'. Dat zegt een woordvoerder van het LSOP. De test is uitgeprobeerd op een aantal adspiranten en wordt gezien als een belangrijke aanvulling op het onderwijsprogramma.

Bij het LSOP komen jaarlijks circa vijfduizend mensen binnen die worden geselecteerd om agent of surveillant te worden. De opleiding tot agent wordt door een landelijk bureau getoetst. Het Landelijk Selectie Centrum Politie (LSCP) adviseert vervolgens de korpsen over het wel of niet aannemen van de adspirant. “In eenderde van de gevallen wordt een positief advies uitgebracht”, aldus de woordvoerder van het LSOP. De verantwoordelijkheid om de adspirant in dienst te nemen berust bij de korpsen zelf. In 1994 werden circa 1.200 agenten en surveillanten na de selectie tot de opleiding van het LSOP toegelaten.

F.Tegel, de directeur van het LSCP en verantwoordelijk voor het laten ontwikkelen van de test, relativeert enigszins het gewicht dat aan de test moet worden toegekend. “Wat de resultaten van deze test ook zijn, hij laat de mogelijkheid open dat appels in de mand alsnog rot worden. Het is een selectie aan de poort van de politie, we pretenderen niet dat we perfecte mensen afleveren”, aldus Tegel.

Integriteit is volgens Tegel een samenstel van persoonlijkheidskenmerken en de fase waarin iemands morele ontwikkeling verkeert. Iemand die zegt dat hij zich niet aan laakbaar gedrag zal schuldig maken omdat hij bang is daarvoor gepakt en gestraft te worden scoort volgens Tegel laag op de integriteitsschaal. “Bij de vragen waarop we toetsen kijken we ernaar of ze alleen denken aan hun eigenbelang of dat zij ook maatschappelijke belangen betrekken bij hun oordeelsvorming”, aldus Tegel. Bij de ontwikkeling van de test zijn 'allochtone deskundigen' betrokken, opdat de integriteitstest culturele verschillen tussen autochtone en allochtone Nederlanders zal overstijgen, aldusTegel. De test is klaar, maar voor gebruik ervan moet nog overleg worden gevoerd met de politiekorpsen. “Er moet nog een goede financiering voor worden gevonden”, aldus Tegel.