Adviseur onderzoekt gedrag Newt Gingrich

WASHINGTON, 7 DEC. De Commissie voor ethische zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal een onafhankelijk raadsman aanstellen die een onderzoek moet instellen naar mogelijk onrechtmatig gedrag van Newt Gingrich, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, een van de invloedrijkste Amerikaanse politici.

Niet bekend

Gingrich zou een reeks colleges, gefinancierd door donateurs die hun bijdrage voor de belasting mochten aftrekken, hebben gebruikt voor politieke reclame, waarmee een belastingwet overtreden zou zijn. In een aantal andere gevallen had Gingrich weliswaar de gedragsregels van het Huis overschreden, maar oordeelde de commissie bestraffing niet nodig. Zo heeft hij tijdens een zitting van het Huis aandacht gevestigd op een gratis telefoonnummer waar politiek reclamemateriaal over hem te bestellen was. Ook gebruikte hij toespraken in het Huis om te werven voor een bijeenkomst van zijn toenmalige financiële steuncomité GOPAC.

In een schriftelijke reactie zei Gingrich blij te zijn dat een aantal zaken volgens de commissie verder niet onderzocht hoeft te worden. Hij zei erop te vertrouwen dat ook de andere kwesties snel afgedaan zullen worden. Volgens de Democratische Afgevaardigde David Bonior, een fel bestrijder van Gingrich, verkeert de voorzitter van het Huis nu in “ernstige ethische problemen”.

Vorige week maakte de commissie die toezicht houdt op het rechtmatig verloop van verkiezingen, de Federale Verkiezings Commissie (FEC), bekend dat het financiële steuncomité GOPAC de landelijke verkiezingen al probeerde te beïnvloeden, met name door steun aan Gingrich, toen het dat als regionale organisatie wettelijk niet mocht doen. Over die kwestie zijn echter nog geen klachten bij de Commissie voor ethische zaken ingediend, en de zaak valt daarom buiten het nu aangekondigde onderzoek.

Gingrich zelf heeft een grote rol gespeeld bij de klachten wegens onethisch gedrag die in 1989 leidden tot de val van de toenmalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Jim Wright. In de Amerikaanse politiek is het instellen van een onderzoek door een onafhankelijk adviseur in toenemende mate populair. Er zijn op het moment zes van dergelijke adviseurs aan het werk, onder wie een die een onderzoek instelt naar de gedragingen van de president in de periode dat hij nog gouverneur van Arkansas was en financiële belangen had in een ontwikkelingsproject voor een stuk land, Whitewater geheten.