Winkels doordeweeks langer open en ook twaalf keer op zondag

DEN HAAG, 6 DEC. Winkeliers mogen hun zaak in de loop van volgend jaar doordeweeks openhouden van zes uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Daarnaast mogen ze per jaar maximaal twaalf zondagen open zijn. Hiertoe heeft de Tweede Kamer gisteren besloten.

Gemeenten met een toeristische trekpleister of plaatsen in de grensstreek kunnen hun winkels in principe alle zondagen openstellen. Bestaande beperkingen voor tankstations bij de verkoop van andere artikelen dan benzine en eet- en drinkwaren worden opgeheven. Benzinestations in de bebouwde kom en langs de snelwegen mogen voortaan 24 uur per dag en zeven dagen per week alle artikelen verkopen.

De precieze ingangsdatum van de nieuwe winkeltijdenwet is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De Senaat zal het voorstel van het kabinet pas begin volgend jaar behandelen.De beslissing dat winkeliers 's zondags maximaal twaalf zondagen open mogen zijn kwam tot stand via een amendement van de PvdA. Minister Wijers (economische zaken) wilde winkeliers ruimte geven hun zaak op alle zondagen open te stellen. Het zijn overigens gemeenten die bepalen hoeveel zondagen (binnen het maximum van twaalf) de winkels open mogen zijn. Het voorstel van de PvdA kreeg steun van het CDA alsmede van de kleine christelijke partijen RPF en GPV.

De SGP stemde tegen de verruiming van de openstelling op zondag (van acht naar twaalf zondagen) en uiteindelijk tegen het gehele wetsvoorstel. Over twee jaar zal de Tweede Kamer nagaan wat de gevolgen zijn van de ruimere openstelling op zondag.