VVD en D66: Melkert zet rem op flexibilisering

DEN HAAG, 6 DEC. De regeringsfracties van VVD en D66 hebben minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) vanmiddag verweten dat hij de flexibilisering van de arbeidsmarkt afremt en daarmee de groei van de werkgelegenheid.

Zij deden dit bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Vooral de adviesaanvraag die de minister deze week heeft gedaan aan de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties is VVD en D66 in het verkeerde keelgat geschoten. “Als dat geen onderduiken in de kelder van de adviescultuur is, dan weet ik het niet meer”, zei Kamerlid Van Hoof (VVD). Ook Bakker (D66) verweet Melkert dat hij beslissingen over flexibilisering voor zich uitschuift, omdat er in het kabinet geen overeenstemming over is bereikt.

De beperkingen die de huidige wetgeving legt aan de duur van proeftijden, uitzendwerk en kortdurende arbeidscontracten, maken het werklozen moeilijk om aan een baan te komen, betoogden VVD en D66. “En wat doet de minister; hij werpt nieuwe belemmeringen op”, zei Bakker. Het standpunt van deze twee fracties leidde tot bittere reacties van de partij van Melkert, de PvdA. “Ik ben voor flexibilisering”, zei Kamerlid Adelmund tegen haar coalitiepartners, “maar ik ben tegen sociaal misbruik.”

VVD en D66 herinnerden Melkert ook aan de afspraak uit het regeerakkoord dat CAO's niet langer algemeen verbindend worden verklaard als daarin onvoldoende lage loonschalen voorkomen. Tot nu toe heeft de minister op aandrang van werkgevers- en werknemersorganisaties deze afspraak niet uitgevoerd, waardoor alle bedrijven in een bedrijfstak - ook de nieuwe - aan de CAO's zijn gebonden. De minister is volgens Van Hoof “wel heel snel gezwicht” voor de wens van de sociale partners.

De VVD pleitte vandaag opnieuw voor afschaffing van het minimumloon, omdat dit de beste manier zou zijn om goedkope werkgelegenheid te krijgen, maar krijgt daarvoor in de Kamer geen steun. Ook oppositiepartij CDA liet weten op dit moment tegen afschaffing of verlaging van het minimumloon te zijn.

De PvdA wil op een andere manier de arbeidskosten verlagen. Het Kamerlid Van Zijl vroeg minister Melkert steun voor een experiment in Rotterdam. Werkgevers die hieraan meedoen hoeven geen sociale premies over het loon van hun werknemers te betalen, maar een heffing over de omzet. Op die manier wordt het aantrekkelijker om personeel in dienst te nemen houden of te houden. “Een wezenlijk andere benadering dan de huidige praktijk”, zei Van Zijl, “waarbij niet zelden zeer winstgevende bedrijven hun reorganisatie kunnen afwentelen op de samenleving.”