VS en EU verdeeld over bescherming ozonlaag

WENEN, 6 DEC. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn ernstig verdeeld over maatregelen tegen een verdere afbraak van de ozonlaag. Voorstellen van de EU voor een snel verbod op het gebruik van hydrofluorkoolwaterstoffen (HCFK's) zijn afgewezen door de VS. De Amerikanen willen een algemeen verbod in het jaar 2001 op het gebruik van het goedkope ontsmettingsmiddel methylbromide.

Op een conferentie in Wenen over afbraak van de ozonlaag, die morgen afloopt, noemde Eileen Claussen, leider van de Amerikaanse delegatie, de Europese voorstellen “belachelijk”. “Wat Europa wil ziet er misschien uit als een goede oplossing, maar alleen wat de VS willen is een echte verbetering voor het milieu”, aldus Claussen, die als lid van de Nationale Veiligheidsraad van de VS de Amerikaanse president adviseert op milieugebied.

Methylbromide wordt op grote schaal gebruikt als ontsmettingsmiddel, onder meer bij kwekerijen van bloemen en planten. In Europa hebben onder andere Frankrijk, Spanje, Groot-Brittanië en Portugal grote bezwaren tegen een verbod op methylbromide, maar ook een meerderheid van ontwikkelingslanden wil vasthouden aan het goedkope ontsmettingsmiddel. De grote Europese landen dringen er daarentegen al enige tijd op aan hydrofluorkoolwaterstoffen versneld te verbieden. Deze stoffen, ook wel bekend als de 'zachte' CFK's, verblijven minder tijd in de atmosfeer dan de in 1995 verboden 'harde' CFK's en zijn daarom minder schadelijk. Maar milieu-organisaties vonden het onacceptabel dat de harde CFK's vervangen worden door verbindingen die toch ook chloor in de stratosfeer zullen brengen en bovendien een sterk broeikaseffect hebben. (AFP, AP)