Vast salaris in dienstverband; Akkoord over honorering van kinderartsen

UTRECHT, 6 DEC. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een akkoord gesloten over een nieuwe honoreringsstructuur en arbeidsvoorwaarden voor kinderartsen.

De regeling is opgesteld voor de 120 tot 130 kinderartsen die nu nog vrij gevestigd zijn en die collectief willen overstappen op een dienstverband met een ziekenhuis. Ook is de regeling bedoeld voor nieuw in dienst tredende kinderartsen. Het akkoord wordt binnenkort aan de leden van de NVK en de NVZ voorgelegd.

Volgens de onderhandelaars voorziet het akkoord in een honorering die aansluit bij de zwaarte en de inhoud van de functie van kinderartsen, en worden ook de voorstellen van het kabinet om te komen tot een 'ziekenhuis-nieuwe-stijl' door dit akkoord nagevolgd. Het salaris is vastgesteld op maximaal 170.000 gulden, exclusief toeslagen tot 30 procent voor onder meer onregelmatige diensten.

Volgens NVK-voorzitter R. Holl bleef de honorering van vrij gevestigde kinderartsen in het systeem van verrichtingen ver achter bij die van andere medisch specialisten. Holl spreekt van “een grote onredelijkheid”. Kinderartsen hebben volgens hem te maken met relatief veel diensten en ziekenhuisopnames, die bovendien dikwijls buiten kantooruren plaats hebben. Het aantal verrichtingen bleef bovendien beperkt. Holl: “We hebben gedacht dat we zo niet konden doorgaan, maar dat we liever met de hele groep in dienstverband kunnen treden. Dan hoef je niet meer zo vaak te zeuren over centen, maar kun je meer praten over de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld over uitbreiding van een maatschap.”

Holl verwacht dat als het akkoord door de achterban wordt goedgekeurd, het in de lokale ziekenhuizen tot goede samenwerking tussen kinderartsen en ziekenhuizen zal kunnen komen. “Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben geen tegengestelde belangen. Ze hebben er beide belang bij om het ziekenhuis goed te laten draaien. Er valt heel goed te praten met directies van ziekenhuizen.”

Over de problematiek van de 'goodwill', het bedrag ter hoogte van ongeveer een jaarsalaris dat beginnende specialisten betalen aan vertrekkende specialisten, is nog geen oplossing gevonden. De kinderartsen hopen dat het rijk de kinderartsen die in dienstverband gaan en die eerder goodwill hebben betaald, voor ongeveer 200.000 gulden zal uitkopen.

Er zijn in Nederland ongeveer 750 actieve kinderartsen. Ongeveer de helft is werkzaam in academische ziekenhuizen, een kwart werkt in dienstverband in niet-academische ziekenhuizen, de overigen zijn vrij gevestigd.