Vakbonden stappen uit organisatie landbouw

DEN HAAG, 6 DEC. De Industrie- en voedingsbond CNV en de Voedingsbond FNV hebben vanmorgen definitief te kennen gegeven uit het Landbouwschap te stappen. Door het besluit, dat vanmorgen in een plenaire vergadering van het schap bekend werd gemaakt, zal deze organisatie na 42 jaar ophouden te bestaan.

Na de verklaring van beide bonden werd de vergadering afgebroken. Aanleiding tot het besluit is de afwijzing door de werkgevers in de land- en tuinbouw van het principe-akkoord voor een nieuwe CAO voor de tuinbouw.

Het Landbouwschap is een publiekrechtelijke organisatie voor de land- en tuinbouw waarin volgens de wet werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. De bonden hebben de afgelopen tijd het lot van het schap steeds verbonden aan de komst van een nieuwe CAO. De werkgevers hebben al een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Hirsch Ballin geïnstalleerd die moet adviseren over een nieuw publiekrechtelijk orgaan dat in de plaats van het Landbouwschap zou moeten komen.

Het principe-akkoord voor een nieuwe CAO kwam begin november tot stand na bemiddeling door Rabobank-topman en voormalig commissaris van de koningin in Drenthe W. Meijer. Toen nog wisten de voorzitters van de voedingsbonden P. Andela en D. Terpstra en LTO Nederland-voorzitter G. Dorenbos overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten voor een nieuwe CAO met een looptijd tot 1 januari 1998. In het concept-contract is een 37-urige werkweek voorzien, zijn afspraken gemaakt over flexibilisering van de arbeidstijden en is een loonsverhoging van 1,6 en 1 procent overeengekomen. De land- en tuinbouw zit inmiddels anderhalf jaar zonder CAO.

De werkgevers - verenigd in LTO Nederland - wezen gisteren het met de voedingsbonden van FNV en CNV afgesloten principe-akkoord voor een nieuwe CAO van de hand. In plaats daarvan wil de werkgeversfederatie een commissie uit eigen gelederen laten onderzoeken wat verdere mogelijkheden voor een collectieve arbeidsovereenkomst zijn. De achterban van de werkgevers vindt de financiële consequenties van de ontwerp-CAO onverantwoord, zo bleek gistermiddag op een bestuursvergadering van LTO.

De bonden toonden zich gisteren woedend over de afwijzing van het CAO-akkoord. “De werkgevers in de land- en tuinbouw hebben de overlegeconomie opgeblazen”, aldus de Industrie- en Voedingsbond CNV. Volgens de CNV-bond bewijzen de werkgevers ook hun achterban een slechte dienst. De opheffing van het schap houdt in dat boeren en tuinders jaarlijks 180 miljoen aan heffingen missen, aldus de CNV-ers.De 'slechte' werkgevers zullen een vorm van arbeidsvoorwaardenbeleid hanteren op basis van wettelijke minimumnormen. “Gezien de praktijken van tuinders, waarbij zwart werk en de aanwezigheid van illegalen normaal zijn, betekent dit uitbuiting van arbeiders op grote schaal”, aldus de Voedingsbond CNV. Leden van de Voedingsbond FNV hielden gisterochtend ook een protestbijeenkomst.