Nieuwe ICI-fabriek levert 400 banen op

De nieuwe fabriek van ICI Holland in Rozenburg voor de produktie van methaan-difenyl-diisocyanaat (MDI), een belangrijke grondstof voor harde polyurethaanschuimen, levert een directe werkgelegenheid op aan 100 mensen en een indirecte aan 300 mensen.

De fabriek vergt een investering van 300 miljoen gulden en start in april 1997. Vijf toeleveranciers investeren samen nog eens 300 miljoen gulden in eigen produktieuitbreiding. Dat zijn Akzo Nobel, Air Liquide, Blagden, Paktank en Hoek Loos. Akzo Nobel in Botlek zal chloor leveren en investeert hiervoor 100 miljoen gulden. Air Liquide levert koolmonoxyde en stoom. Bovendien levert Air Liquide in samenwerking met het nutsbedrijf Eneco energie en stoom aan ICI. Air Liquide en Eneco investeren gezamenlijk 150 miljoen gulden. Blagden bouwt een formalinefabriek op het terrein van Paktank en levert deze stof aan ICI. Hiervoor wordt 25 miljoen gulden geïnvesteerd. Paktank verzorgt de opslag van de grondstof aniline en de opslag van het produkt MDI en investeert 25 miljoen gulden. Hoek Loos levert stikstof aan ICI en investeert daartoe een miljoen gulden investeren.

MDI is de grondstof voor de polyurethaan, een veelzijdige kunststofsoort waaruit schuimsoorten, lijm of grondstof voor verven wordt gemaakt. Het schuim wordt vooral gebruikt in de bouw en in de fabricage van personenauto's. Ondanks een dalend personeelsbestand de afgelopen jaren blijft ICI Holland een van de grootste werkgevers in het Europoort-Botlekgebied. Tien jaar geleden werkten er 1745 mensen, nu zijn dat er 735.