'Kritiek op polissen koopsom mist elke onderbouwing'

AMSTERDAM, 6 DEC. Het recentelijk verschenen rapport 'Koopsommen en premie-stortingen een goudmijn: maar voor wie?' van hoogleraar dr. A.W.A. Boot mist ieder wetenschappelijk fundament. Dit constateert dr. A. Oosenbrug, hoogleraar verzekeringseconomie en waarderingsvraagstukken in het verzekeringsbedrijf aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. “Op geen enkele wijze toont Boot de onredelijkheid van de door verzekeraars gepleegde kosteninhoudingen aan, terwijl hij wel suggereert dat er voor verzekeraars daarbij sprake is van een goudmijn”.

Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam, had berekend dat van het belastingvoordeel bij een koopsompolis gemiddeld minder aan de verzekerde toekomt dan aan de verzekeraar. Boot richtte zijn onderzoek op polissen waarvan de uitkering afhankelijk is van het resultaat op aandelenbeleggingen. Hij noemde de door verzekeraars in rekening gebrachte kosten onlangs in deze krant “schokkend hoog”.

“Het brede publiek ziet graag het stereotype beeld bevestigd van de puissant rijke verzekeraars die graag ontvangen, maar ook graag zo min mogelijk uitbetalen en zich hullen in een mist van onduidelijkheid. Boots onderzoek is tendentieus”, aldus Oosenbrug, die in Rotterdam twee leerstoelen bezet, waarvan één door het verzekeringswezen wordt gefinancierd.

De kern van Boots onderzoek is de vraag of de kosten die verzekeraars in rekening brengen, redelijk en verantwoord zijn. Oosenbrug vindt het “onbegrijpelijk” hoe Boot op deze vraag een antwoord heeft kunnen geven zonder een onderzoek te doen naar de kostprijsstructuur van de betreffende koopsompolissen. Had hij dit gedaan, aldus Oosenbrug, dan was hij er achter gekomen dat een dergelijke levensverzekering een service-intensief produkt is, dat een grote mate van fiscale-, technische- en bij beleggingsverzekeringen beleggings-advisering met zich meebrengt. Dat is arbeidsintensief en heeft zijn prijs.

In een reactie op Oosenbrugs kritiek onderstreepte Boot vanmorgen dat “Oosenbrug nu poogt de credibility van mijn onderzoekje aan te tasten, maar de feiten weerleggen kan hij niet. De door mij onderzochte koopsompolissen zijn goed vergelijkbaar met beleggingsfondsen. Alleen voor de particulier is er fiscaal een verschil, voor de verzekeraar niet. Die service-component die Oosenbrug aanvoert om de hoge kosten te rechtvaardigen, is larie. Het zijn goeddeels standaardprodukten, met standaard offertes. Ik zou mezelf ook zo verdedigen als ik voor die industrie schrijf”. Die laatste aantijging vindt Oosenbrug ondermaats. “Mijn wetenschappelijke integriteit kan niet ter discussie staan”.

    • Hendrik Jan van Oostrum