Investeringen en handel nemen fors toe

Den Haag, 6 dec. De economische groei is dit jaar even groot als in 1994. De buitenlandse handel neemt fors toe. De investeringen groeien meer dan in 1994. De groei van de consumptie stabiliseert op het relatief lage niveau van vorig jaar. De inflatie daalt en de situatie op de arbeidsmarkt verbetert

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de brochure 'Het jaar 1995 in in cijfers' die vanmorgen is gepubliceerd. Het bbp (bruto binnenlands produkt) wordt veelal gezien als belangrijkste maatstaf van economische groei. De stijging van 2,7 procent is even groot als die over 1994. Vorig jaar kwam een einde aan een periode van vier jaar waarin de jaarlijkse groeicijfers voortdurend afnamen.

In 1993 kwam de groei vrijwel tot stilstand. De groeiversnelling vorig jaar heeft zich in 1995 niet verder doorgezet. In de periode 1990-1995 bedraagt de groei van het bbp gemiddeld 2,3 procent. Dit is bijna een half procentpunt meer dan in de jaren tachtig.

De groei van de economie in 1995 is niet gelijkmatig over de bedrijfstakken verdeeld. De transportsector kent de grootste toename (3,6 procent), het produktievolume in de delfstoffenwinning is iets kleiner dan in 1994 (een daling van 0,6 procent). Deze twee uitersten geven aan dat de spreiding van de groeicijfers in de bedrijfstakken relatief gering is.

De bezettingsgraad van de produktie-installaties in de industrie is dit jaar iets gestegen. Over de eerste drie kwartalen bedraagt de bezettingsgraad gemiddeld 84,7 procent. In 1989 werd een top bereikt (86,0 procent). In de periode 1990-1993 nam de bezettingsgraad voortdurend af. Vorig jaar werd, mede door de gunstige produktie-ontwikkeling in dat jaar, een vrij forse stijging gemeten.

De handel van Nederland met het buitenland is voor het tweede opeenvolgende jaar fors toegenomen. Het volume van de invoer van goederen en diensten is 6 procent hoger dan in 1994. Dit is iets lager dan de toename die vorig jaar werd geregistreerd. De uitvoergroei komt in 1995 eveneens uit op 6 procent.

De volumegroei van de consumptieve bestedingen door gezinnen komt uit op 2,1 procent. Dit percentage is even groot als de toename in 1994. Voor het tweede opeenvolgende jaren blijft de groei van de gezinsconsumptie daarmee achter bij die van het bbp. Ook over een langere periode is dit beeld zichtbaar. In het tijdvak 1983-1995 is de toename van de gezinsconsumptie gemiddeld bijna een half procentpunt lager dan die van het bbp.

Het aantal geregistreerde werklozen komt in 1995 gemiddeld uit op 460.000. Vergeleken met 1994 is dit een daling van ruim 25.000 ofwel 5 procent. Na een stabilisatie in 1992 is de werkloosheid in 1993 aanzienlijk gestegen. Ondanks het ingezette herstel van de economie nam de werkloosheid ook vorig jaar nog toe.

Het herstel op de arbeidsmarkt in 1995 blijkt ook uitgegevens van het aantal banen van werknemers. Sinds begin dit jaar ligt het groeitempo op 25.000 à 30.000 per kwartaal. Een dergelijk hoog groeitempo is na 1990 niet meer voorgekomen. Vorig jaar bedroeg de stijging ongeveer 10.000 per kwartaal. Vergeleken met tien jaar eerder ligt het aantal banen één miljoen hoger. Ook het aantal vacatures ontwikkelt zich gunstig. In juni van dit jaar stonden er 55.000 vacatures open bij particuliere bedrijven. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een toename van 13.000.