Geldmarkt in afwachting van renteverlaging

AMSTERDAM, 4 DEC. Indien Sinterklaas dit jaar liquiditeitsproblemen heeft moeten overbruggen met leverancierskrediet, was hij goedkoop uit. De geldmarktrente zit al enige tijd op een laag niveau bij een licht neerwaartse trend. Doorgaans treedt in december op grond van ultimo-effecten een stijging op van het 1-maandstarief, maar daarvan was de afgelopen week, met een toename van slechts één basispunt (eenhonderdste van een procent), geen sprake. In Duitsland kwam het eindejaarseffect sterker tot uiting door een stijging van het 1-maandstarief met 10 basispunten tot 4,15 procent. In samenhang met de, onder invloed van een sterke obligatiemarkt, neerwaartse beweging van de tarieven in het langere segment, geven die geringe mutaties aan dat de geldmarkt op een rentedaling rekent. Na de solo-aktie van DNB van 16 november, zijn de ogen nu gericht op de Bundesbank, hoewel de kracht van de gulden verder solo-optreden niet uitsluit. Het geringe tempo van de prijsstijging in Duitsland maakt, nu een vertraging van de economische groei optreedt, een verlaging van de officiële tarieven daar meer waarschijnlijk dan ooit. Desalniettemin heeft de Bundesbank haar repotarief (vergelijkbaar met de rente op speciale beleningen) vanmorgen onveranderd op 3,98 procent vastgesteld.

Door het flinke beroep van banken op de voorschotten in rekening courant, liep de contingentsbesparing terug van 2 procent een week geleden tot 1,1 procent op de verslagdatum. Thans is 50,5 procent van de contingentsperiode verstreken en is 49,4 procent van de totale faciliteit verbruikt. Alhoewel de Goedheiligman ook dit jaar niet heeft nagelaten de hoeveelheid in omloop zijnde bankbiljetten te vergroten met circa 1 procent (391 miljoen gulden), staat zijn verkrappende invloed niet in verhouding tot die van het Rijk, dat het schatkistsaldo met 5.386 miljoen gulden zag toenemen. Belastingafdrachten waren hier debet aan. Voorts is de geldmarkt verkrapt doordat DNB voor 688 miljoen gulden aan deviezen heeft geruild met een buitenlandse centrale bank. Hiertegenover heeft DNB de banken soelaas geboden door de kasreserverekening tot nul te verlagen - hetgeen een verruiming van 4.112 miljoen gulden betekent - en de speciale beleningen op ruim 5 miljard gulden vast te stellen waardoor die van de vorige verslagweek met 2.626 miljoen gulden werden overtroffen. Met de overige posten, waaronder een verkrappende toename van NBC's met 496 miljoen gulden, resulteert een toename van de voorschotten in rekening courant met 459 miljoen gulden.

Vanochtend is voor een periode van vijf dagen een nieuwe speciale belening beschikbaar gesteld, die 1,4 miljard gulden lager is gesteld dan die op de weekstaat, tegen een ongewijzigd tarief van 3,6 procent. Hiermee anticipeert DNB gedeeltelijk op verruimende betalingen van het Rijk.

Bron: Economisch Bureau ING Groep