'Evolutietheorie niet centraal examineren'

DEN HAAG, 6 DEC. De evolutietheorie van Darwin moet niet geëxamineerd worden in het centraal schriftelijk examen biologie. De theorie moet aan bod komen in de zogenaamde examendossiers die de schoolonderzoeken vervangen. Dit adviseert de Stuurgroep Tweede Fase vandaag aan staatssecretaris Netelenbos (onderwijs).

Maar Netelenbos heeft al laten weten “in het advies geen aanleiding te zien haar standpunt te wijzigen”. Net als de regeringsfracties in de Tweede Kamer vindt ze dat de evolutietheorie “thuishoort” in het centraal schriftelijk examen. Netelenbos zal advies inwinnen bij de Onderwijsraad en onderwijsorganisaties en dit voorjaar met een definitief standpunt komen. Afgelopen zomer schreef de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de staatssecretaris dat de evolutietheorie getoetst moet worden bij het centraal examen.

Het advies van de stuurgroep gaat ook in tegen de wens van vakdocenten, wetenschappers en andere deskundigen uit de zogeheten vakontwikkelgroep biologie. Deze had er bij de stuurgroep juist op aangedrongen de evolutietheorie wèl centraal te examineren. Voorzitter J.J.M. Cremers van de vakontwikkelgroep: “Wij vinden dat sowieso alle leerstof aan bod moet komen in het centraal schiftelijk.” Maar stuurgroeplid B. Huijssoon verklaart dat het niet centraal examineren van de evolutietheorie problemen voorkomt op scholen waar het scheppingsverhaal uit de Bijbel wordt opgevat als concurrerend met de evolutietheorie. Middelbare scholen zullen de kennis van de evolutietheorie wel moeten toetsen in het 'examendossier'. Huijssoon: “Dat houdt in dat minder vrijblijvend getoetst wordt dan nu het geval is omdat het examendossier veel nadrukkelijker aan landelijke eisen moet voldoen dan het schoolonderzoek nu.”