Dijkstal blijft bij onderwijsdiscussie

DEN HAAG, 6 DEC. Minister Dijkstal (binnenlandse zaken) wil “iedere suggestie wegnemen” dat hij het grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs zou willen schrappen. Maar hij wil een discussie over mogelijke aanpassing van het artikel aan uitbreiding van het onderwijsbeleid van de gemeenten. Dijkstal zei dit gisteren in de Tweede Kamer.

Volgens Dijkstal is uitbreiding van gemeentelijke 'regie' over het onderwijs noodzakelijk om hulp te kunnen bieden aan de 15 procent van de jeugd die ernstige problemen heeft en om het niveau van het basisonderwijs te verhogen. Hij verwees daarbij onder andere naar onderzoeken van het Sociaal en cultureel planbureau. Het kabinet heeft een aantal wetsvoorstellen in voorbereiding om de gemeenten het gezag over de schoolgebouwen te geven en een coördinerende rol in de verdeling van achterstandsgelden. Volgens Dijkstal is die uitbreiding van gemeentelijke macht niet in strijd met de grondwet, maar hij wil er wel over discussiëren. “Misschien blijk de formulering te knellend, en is aanpassing nodig.”

Dijkstal verscheen gisteren op verzoek van CDA-fractievoorzitter E. Heerma in de Kamer om opheldering te geven over zijn uitlatingen in Elsevier van vorige week. In het weekblad had Dijkstal onder meer gezegd dat artikel 23 'niet meer van deze tijd' is en dat de vrijheid van onderwijs zo breed gedragen wordt dat het daarom geen grondwettelijke verankering meer nodig heeft. Gisteren zei Dijkstal in het Kamerdebat deze verankering wel degelijk belangrijk en “nodig” te vinden. In het grondwetsartikel 23 is onder meer de financiële gelijkberechtiging geregeld van het openbaar en bijzonder onderwijs.

Volgens CDA-fractievoorzitter E. Heerma raakten de beweringen van Dijkstal in Elsevier “kant noch wal”. Hij vermoedde dat de VVD'er Dijkstal het idee van de liberale jongerenvereniging JOVD had overgenomen om het bijzonder onderwijs maar af te schaffen. Dijkstal ontkende dit ten stelligste. “Ik wil geen schoolstrijd. De pacificatie van 1917 is een groot goed.” Heerma zelf wil absoluut geen “uitholling” van het artikel. Maar het CDA is wel bereid om artikel 23 aan te passen als het zou blijken te leiden tot “rigiditeit”, aldus Heerma.

Dijkstals uitlatingen in Elsevier kwamen hem op scherpe kritiek van bijna alle fracties te staan. D66-fractievoorzitter Wolffensperger sprak over een “olifant in een porceleinkast” en hij verbaasde zich erover dat Dijkstal, als minister van binnenlandse zaken, “zo slordig was omgegaan met de grondwet”. GPV-fractievoorzitter G. Schutte hield Dijkstal voor dat Kamerleden verplicht zijn de wetsvoorstellen te toesten aan de grondwet. “Die discussie moet u niet om politieke redenen willen ontwijken.”