Critici laten weinig heel van het boek van Bill Gates

NEW YORK, 6 DEC. Bill Gates gaat het land rond als een politicus op zoek naar stemmen. De topman van Microsoft en rijkste man ter wereld publiceerde twee weken geleden zijn boek The Road Ahead en is nu op promotietour. Gates vent zijn boek uit en zichzelf. Zijn naam is bij computerfanaten en in de zakenwereld inmiddels zeer bekend, maar het grote publiek zag hem eigenlijk zelden. Gates heeft geprobeerd daar verandering in te brengen.

Hij verscheen op de Amerikaanse televisie bij Nightline, bij The News with Jim Lehrer, bij CNBC, Jay Leno en David Letterman. In laatstgenoemd programma kwam Gates in stofjas op het podium, als een verstrooide professor die zijn uitvinding aan het grote publiek komt presenteren. Of het Gates' imago goed heeft gedaan is nog onduidelijk, maar Letterman schaamde zich er niet voor te vertellen dat hij weinig wist van computers en dat hij er zelf nog nooit mee had gewerkt. De pc heeft Jan-met-de-pet kennelijk nog niet bereikt.

Het doel van The Road Ahead lijkt om het grote publiek vertrouwd te maken met een toekomst waarin computers onderdeel zijn van ieders dagelijks leven en technologie ons in de vorm van zeer geavanceerde snufjes ten dienst staat. Dat is de veelbesproken superhighway en Gates is zeer optimistisch over hoe gelukkig wij allemaal zullen worden door die technologie.

Columnist Frank Rich vraagt zich in de New York Times af in hoeverre dat het geval zal zijn. Hij las het boek, ging naar een receptie waar Gates zijn evangelie verkondigde en vindt dat Gates' schets van de toekomst niet noodzakelijk een verbetering is in vergelijking met het heden. “Bill Gates draagt geen oplossingen aan voor al deze zorgwekkende vraagstukken”, aldus Rich. “Hij werpt ze op, belijdt zijn optimisme en nodigt ons uit er mee om te gaan terwijl hij weer naar huis gaat om geld te verdienen.”

Gates' boek is erg lauw, hier en daar zelfs koeltjes ontvangen. Gates' persoonlijke promotietour mag dan geslaagd zijn, zijn boek heeft geen diepe indruk gemaakt. Het blad Business Week wijdde op de dag van publikatie een zeer kritische bespreking aan The Road Ahead. De auteur, Geoff Lewis, vindt het boek oppervlakkig en het gaat volgens hem de essentie vaak uit de weg.

Daarnaast komt Gates met enormiteiten als: “The informatiesupersnelweg zal niet alle problemen oplossen, maar het zal een positieve kracht zijn op talloze terreinen.” En waar Gates een standpunt inneemt laat hij er volgens Lewis onmiddellijk zoiets als 'Maar misschien ook niet' op volgen. Lewis vindt ook dat Gates het Internet bagatelliseert door net te doen of bedrijfjes het nu pas ontdekken en bijvoorbeeld Netscape ongenoemd te laten.

Voor de New York Post was de belangrijkste boodschap dat Gates erkende dat Microsoft het tijdperk van de pc heeft gedomineerd, maar dat in een volgend tijdperk het bedrijf wellicht minder dominant zal zijn.

Gates bezweert dat hij de eerste heerser zal zijn die zal regeren in twee achtereenvolgende tijdperken. “Ik wil de historische traditie trotseren”, aldus Gates. Het neemt niet weg dat Gates het bij het verkeerde eind had toen hij dacht dat CD-ROM de volgende generatie computertechnologie zou domineren. Gates heeft de populariteit van Internet volkomen onderschat en is nu bezig aan een snelle - wellicht overhaaste - inhaalmanoeuvre.

Microsoft brengt morgen 'Blackbird' en 'Gibraltar' uit, twee computerprogramma's waarmee het bedrijf zijn achterstand op onder meer Netscape en Sun Microsystems zal proberen in te lopen. Microsoft wil proberen programmeurs over te halen in zijn kamp te komen en hiervoor Internetsoftware te schrijven. Netscape heeft met zijn Navigator-browser al 80 procent van alle gebruikers van World Wide Web bereikt. Het nieuwe Javascript van Sun moet de dominatie van de twee bedrijven op Internet uitbreiden. Microsoft mag daar een antwoord op proberen te formuleren.

    • Lucas Ligtenberg