Bankiers lieten al eerder oog vallen op VNO-topman

ROTTERDAM, 6 DEC. Op de foto in het personeelsblad van bank en verzekeraar ING leek er nog niets aan de hand. Trots deed de financiële instelling (ruim 51.000 werknemers, 402 miljard gulden balanstotaal) een paar weken geleden verslag van een speciale vergadering van de werkgeversvereniging VNO-NCW in het gloednieuwe ING kantoor Haagse Poort.

Op de foto poseerden dr. A. Rinnooy Kan (VNO-NCW), bestuursvoorzitter drs. A. Jacobs van ING en de gastspreker van die avond, minister-president W. Kok. De politieke, financiële en economische macht van Nederland bijeen.

De werkgeversvoorzitter die volgend jaar naar het ING-bestuur overstapt, kent het bankbedrijf. Hij is “ontdekt” door hoofddirectievoorzitter dr. D. van Wensveen van Bank Mees & Hope. Van Wensveen schakelde de toenmalige hoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, in voor een nieuw top-opleidingsinstituut van het Nederlandse bankwezen. Vervolgens werd Rinnooy Kan ook commissaris bij Mees & Hope, en nog weer later voorzitter van het VNO. Zijn commissariaat bij MeesPierson (fusie van Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson) zal hij moeten opgeven wegens tegengestelde belangen.

Niet bekend

Als voorzitter van VNO-NCW verdient Rinnooy Kan volgens taxaties van Haagse kringen 3,5 à 4 ton. Volgens het jaarverslag betaalde ING zijn negen bestuurders vorig jaar 19 miljoen gulden. Dat bedrag is inclusief pensioenbijdrage voor huidige en voormalige bestuurders.

ING, die in 1991 ontstond door een fusie van verzekeraar Nationale-Nederlanden en NMB-Postbank, heeft zich het afgelopen jaar geprofileerd met een aantal spectaculaire transacties. ING kocht in een razendsnel uitgevoerde overname de failliete Britse elitebank Barings en sleepte tevens de vergunning voor een tweede mobiel telefoonnet in de wacht. De groep is de grootste particuliere belegger in Nederlandse bedrijven en streeft naar nauwere samenwerking met de overheid in de financiering van infrastrucuur (tunnels, Betuwelijn).

In financiële kringen wordt verwacht dat ING het komend voorjaar de taken in de top opnieuw zal herschikken. Eerder dit jaar moest ING dat ook al doen, toen de onverwachte overname van Barings een zware wissel trok op het management. Bestuurder ir. H. Lindenbergh, koud twee maanden bestuurslid, werd toen naar de City gedirigeerd om Barings te leiden.

Het is de verwachting dat Rinnooy Kan na een inwerkperiode in de ING-top een positie zal krijgen als “super relatiebeheerder” voor de grote Nederlandse bedrijven. Nu trekt bestuursvoorzitter Jacobs de aandacht als de man die persoonlijk deals binnensleept, zoals de financiering van de overname van de Dagbladunie door Perscombinatie Meulenhoff (waar Rinnooy Kan toevallig commissaris is) en een aandelenemissie door kantoorinrichter Samas. “Daarmee maakt Jacobs grote indruk, maar hij kan dat niet blijven doen”, zo zegt een financiële insider.

In de categorie grote bedrijven is concurrent ABN Amro de dominante bank. Tekenend voor de traditionele achterban van ING, is dat midden- en kleinbedrijf voorman J. Kamminga een van de commissarissen is.

    • Menno Tamminga