Adelmund: Laat VVD niet tornen aan sociale uitkeringen

DEN HAAG, 6 DEC. Als de VVD gaat tornen aan de hoogte en duur van sociale uitkeringen, zal de PvdA met een kabinetscrisis dreigen. Dat maakte de vice-voorzitter van de fractie, Adelmund, vanmiddag in de Tweede Kamer duidelijk.

“Dan is het over en uit tussen ons”, zei ze tegen de VVD'er Van Hoof tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van het ministerie sociale zaken en werkgelegenheid. Zij onderstreepte deze woorden op verzoek van Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks) nog eens.

Adelmund liep daarmee vooruit op de discussie over het sociale stelsel die het kabinet voor het komend voorjaar in het vooruitzicht heeft gesteld en waarover eerder in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt tussen PvdA, VVD en D66.

“Er moet een fatsoenlijke discussie worden gevoerd, waarbij wij de hoogte en duur van de uitkeringen zullen garanderen”, zei Adelmund vanmiddag. Maar voordat het kabinet aan deze discussie begint, moet het volgens haar eerst advies vragen aan de Sociaal-Economische Raad (SER), onder meer over de individualisering van de sociale zekerheid.

Van Hoof maakte duidelijk dat voor de VVD de hoogte en duur van de uitkeringen niet heilig zijn, maar dat de fractie zich zal houden aan het regeerakkoord. Overigens hebben de bewindslieden van sociale zaken, PvdA-minister Melkert en VVD-staatssecretaris Linschoten, eerder laten weten dat wat het kabinet betreft het niveau van de uitkeringen geen onderwerp is bij de komende discussie over de herziening van het sociale stelsel. Voor Linschoten telt daarbij vooral dat kabinet en parlement de al afgesproken maatregelen, zoals de privatisering van Ziektewet en WAO, doorvoeren.

De PvdA vindt dat het kabinet moet onderzoeken hoe groot de invloed van gemeentelijke heffingen op de koopkracht voor laagstbetaalden is. Volgens het Kamerlid Van Zijl moeten de verschillen tussen de gemeenten kleiner worden. Ook wil hij dat ze meer mogelijkhedem krijgen om de laagste inkomens te ontzien bij de onroerend-zaakbelasting.