Ziekmakend

Wekenlang prijst PvdA-dokter Oudkerk zijn recept aan in de media: verhoging van de inkomensgrens voor 65-plussers om ze te verlossen van de ziekte-Van Otterloo. Tienduizenden ouderen tuimelen door besmetting daarmee uit het ziekenfonds. Oudkerk krijgt steun van Groen Links, SP en Ouderenpartijen, die al langer pleiten voor het spalken van de wet. Alleen het CDA moet nog worden overtuigd van de juistheid van de therapie.

Maar vlak voor de operatie laat dokter Oudkerk het plotseling afweten. Een nachtelijke brief van ziekenminister Borst met de toezegging dat zij 'een inspanningsverplichting voelt' is opeens voldoende medicijn voor de ouderen. Hoewel een genezing in 1996 uiterst twijfelachtig is, Borst er ook geen extra geld in wil steken en überhaupt geen belofte van herstel geeft, trekt Oudkerk zijn recept in. En als een inmiddels overtuigd CDA het overneemt, stemt hij er zelfs tegen. Hoe heette die arts ook weer: Hypokrates of Hypocritus...?

    • I. Palm