Veel werkgevers tegen afschaffen Ziektewet

DEN HAAG, 5 DEC. Tachtig procent van het Nederlands bedrijfsleven is tegen het wetsvoorstel om de Ziektewet grotendeels af te schaffen. Vooral het midden- en kleinbedrijf voelt er niets voor. Bij grote bedrijven is 45 procent tegen en 42 procent voor. Zowel grote als kleine bedrijven zijn in meerderheid voor het opzetten van een vangnet om te voorkomen dat ondernemers in de problemen raken. Dat blijkt uit een telefonische enquête die het NIPO heeft laten verrichten onder 815 werkgevers.

Het gewraakte wetsvoorstel houdt in dat bedrijven ziek personeel gedurende maximaal 52 weken het loon moeten doorbetalen. Werkgevers kunnen zich particulier verzekeren tegen dit risico. Alleen voor zwangere werkneemsters en tijdelijk personeel blijft een collectieve uitkering overeind.

Momenteel hoeven bedrijven slechts zes weken (kleine bedrijfjes twee weken) voor de kosten van ziekteverzuim op te draaien. Na die periode verstrekt de bedrijfsvereniging een uitkering. Het kabinet hoopt met de nieuwe aanpak het verzuim verder terug te dringen.

Volgens het NIPO-onderzoek kan een aantal bedrijven zich straks niet particulier verzekeren tegen het risico dat ze moeten dragen, omdat het ziekteverzuim te hoog is. De instelling van een waarborgfonds zou deze “onverzekerbare” bedrijven kunnen helpen. Driekwart van de ondernemers zou zo'n vangnet een goede oplossing vinden.

De meeste bedrijven (47 procent) staan ook afwijzend tegenover het kabinetsplan om bedrijven de mogelijkheid te geven zich particulier te verzekeren tegen het WAO-risico. De regering moet het wetsontwerp daartoe nog indienen bij de Tweede Kamer. Zesendertig procent van de bedrijven steunt dit plan wel, de rest is neutraal.

De Tweede Kamer is vorige week in meerderheid akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de Ziektewet te schrappen. De Eerste Kamer moet het nog behandelen. Dat lukt niet meer dit jaar, zodat het voorstel op zijn vroegst per 1 februari van kracht kan worden. (ANP)