Sponsoring

Met wat Asscher schrijft over cultuursponsoring (NRC Handelsblad, 2 december), ben ik het van harte eens. Ik zou nog één aspect willen toevoegen.

Een instelling moet ook kritisch beoordelen wat een sponsor met zijn geld wil bereiken, en of dat wel maatschappelijk gewenst is. Moet een sigarettenfabrikant die zijn imago wil oppoetsen met cultuursponsoring daarvoor de kans krijgen? Voor die fabrikant is het een mogelijkheid om doelgroepen te bereiken die hij met reclame niet meer kan of mag benaderen.

    • Boudewijn de Blij