Spanje debatteert over status binnen de Navo

MADRID, 5 DEC. De benoeming van de Spaanse minister van buitenlandse zaken, Javier Solana, tot secretaris-generaal van de NAVO heeft in Spanje opnieuw het debat over de status van het land binnen de verdragsorganisatie doen oplaaien. Volgens Solana zal Spanje binnen vijf tot zeven jaar volledig geïntegreerd zijn binnen de organisatiestructuur van de NAVO. De afgelopen week was onder meer van Amerikaanse zijde op een dergelijke aanpassing aangedrongen. Premier Felipe González herhaalde gisteren tijdens zijn bezoek aan Den Haag evenwel dat er geen sprake is van een verandering van de huidige status van Spanje.

Spanje is sinds 1982 lid van de NAVO, maar maakt geen deel uit van de militaire structuur. Volgens het dagblad El País wil de Spaanse regering hierin verandering brengen in verband met de toekomstige uitbreiding van de NAVO met landen uit het voormalige Warschaupact. Het volledige lidmaatschap zou moeten voorkomen dat Spanje in een geïsoleerde positie raakt ten opzichte van nieuwkomers die geen voorbehoud maken over hun positie.

De ontkenning van premier González dat Spanje zijn status zal aanpassen heeft alles te maken met de gevoeligheid die het lidmaatschap van de NAVO binnen de Spaanse politiek nog altijd heeft. Hoewel González ontkent dat de huidige status van Spanje verandert, wees de premier er op dat er “een evolutie van de Atlantische alliantie” gaande is en dat Spanje een trouw lid is van het bondgenootschap. De minister-president houdt hiermee de weg open dat binnen een nieuwe structuur ook de positie van Spanje mee verandert.