Sarajevo wil geen Franse troepen

SARAJEVO, 5 DEC. De Bosnische regering wil de Franse troepen, die in en rond Sarajevo moeten toezien op de naleving van het vredesverdrag, vervangen door Amerikanen, omdat ze in de Fransen geen vertrouwen meer heeft. De Bosnische Serviërs hebben aangekondigd een referendum over het vredesakkoord te houden voordat het op 14 december wordt ondertekend.

De Bosnische minister van betrekkingen met de VN, Hasan Muratovic, maakte gisteren duidelijk dat zijn regering de Franse militairen die als leden van de internationale vredesmacht IFOR in Sarajevo worden gelegerd, wil vervangen door Amerikaanse militairen. “We kunnen geen vertrouwen meer opbrengen in het Franse leger”, aldus Muratovic. “We zouden er de voorkeur aan geven dat de Amerikanen zelf in het gebied rond Sarajevo het vredesakkoord in de praktijk gaan brengen. We zijn er zeker van dat met de Amerikanen het akkoord van Dayton in zijn totaliteit wordt uitgevoerd.”

De weigering met de Franse militairen van de IFOR samen te werken hangt samen met de Franse roep om aanpassing of aanvulling van het akkoord van Dayton waar het de positie van de Bosnische Serviërs in vijf voorsteden van Sarajevo betreft. Frankrijk is het enige land (afgezien van de 'Servische Republiek' in Bosnië zelf) dat tornt aan de resultaten van Dayton. Parijs voert aan dat de Bosnische regering extra veiligheidsgaranties moet geven aan de Bosnische Serviërs in de voorsteden, die na 14 december onder gezag van de centrale regering komen. De Bosnische Serviërs zijn bang voor wraakacties van moslims en Kroaten als hun eigen leger zich uit het gebied zal hebben teruggetrokken.

President Chirac wil aanvullende garanties voor de Serviërs van Sarajevo. De VN-commandant in de sector Sarajevo, een Franse generaal, heeft het akkoord van Dayton in zeer scherpe termen veroordeeld en gesteld dat de Bosnische Serviërs “de keus hebben tussen de koffer en de doodkist”.

Volgens Muratovic “bestaat het probleem van de zogenaamde Servische wijken van Sarajevo helemaal niet, omdat deze wijken voor de oorlog in meerderheid door moslims werden bewoond.”

Het Franse initiatief ten gunste van de Bosnische Serviërs is in Sarajevo hard aangekomen. “Met deze démarche verliest Chirac in één klap zijn immense populariteit in Bosnië,” zei gisteren een Westerse diplomaat in de Bosnische hoofdstad.

De leiders van de Bosnische Serviërs in de vijf betrokken wijken hebben gisteren een referendum uitgeschreven over de status van hun stadsdelen. Het wordt op 12 december gehouden, twee dagen voordat in Parijs het vredesakkoord wordt ondertekend. De inwoners van de wijken krijgen één vraag voorgelegd: “Aanvaardt u het statuut van Servisch Sarajevo zoals dat in het akkoord van Dayton wordt geformuleerd?” De uitslag staat volgens waarnemers al bij voorbaat vast: dat wordt een overweldigend 'nee'.

Kroatië heeft gisteren aangekondigd nog voor het eind van het jaar veertig procent van zijn strijdkrachten te demobiliseren, de defensie-uitgaven sterk te beperken en het vrijgemaakte geld te besteden aan de economische wederopbouw van het land. De Kroaten hebben dit jaar in twee bliksemcampagnes de Kroatische Serviërs verdreven uit het overgrote deel van hun eenzijdig uitgeroepen 'republiek' en voor het laatste stukje van die 'republiek' in het akkoord van Dayton een regeling getroffen. De demobilisatie betreft 42.000 militairen. (Reuter, AP, AFP)