Rwanda wil geen VN-troepen meer

NEW YORK, 5 DEC. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros-Ghali, heeft gisteren voorgesteld de 2.100 man VN-troepen en militaire waarnemers uit Rwanda terug te trekken omdat de Rwandese regering ze niet langer wil hebben. Het mandaat van de VN-macht loopt 8 december af.

Het is niet zeker of de Veiligheidsraad van de VN het advies van de secretaris-generaal zal volgen en de VN-macht UNAMIR zal terugroepen. Enkele leden van de Veiligheidsraad onderhandelen deze week met Rwandese vertegenwoordigers over een compromis, aldus zegslieden in New York. Het mandaat van UNAMIR zou kunnen worden aangepast of de omvang ervan beperkt tot een eenheid ter bescherming van de waarnemers voor de mensenrechten.

In een rapport aan de Veiligheidsraad meldt Boutros-Ghali dat de Rwandese Tutsi-regering hem officieel heeft geïnformeerd van UNAMIR af te willen omdat de vredesmacht “niet beantwoordt aan de werkelijke behoeften van Rwanda”. Kigali wil wel VN-hulp, maar alleen op technisch, financieel en materieel terrein. “Aangezien UNAMIR niet in Rwanda kan blijven zonder toestemming van de regering, ben ik van plan de beëindiging van de operatie per 8 december te initiëren.”

Maar de secretaris-generaal zegt met tegenzin te handelen, gezien de wens van donorlanden, leveranciers van troepen, hulporganisaties en Rwanda's buurlanden dat UNAMIR blijft. Terugtrekking van UNAMIR “op dit kritieke tijdstip”, aldus Boutros-Ghali, zou vluchtelingen, de regio en de internationale gemeenschap “een ontmoedigend signaal geven”. Volgens de secretaris-generaal kan de aanwezigheid van VN-troepen vertrouwen helpen opbouwen onder vluchtelingen, van wie er nog 1,6 miljoen in de buurlanden leven, en hen aanmoedigen terug te keren. Boutros wijst daarnaast op de toename van spanningen binnen Rwanda en tussen Rwanda en zijn buren als gevolg van de groeiende sabotage- en infiltratie-activiteit door aanhangers van het verdreven Rwandese Hutu-bewind. (Reuter, AFP)