Russische Booker Prize voor Georgi Vladimov

MOSKOU, 5 DEC. De Russische Booker Prize is afgelopen maandag toegekend aan Georgi Vladimov (64) voor zijn roman Een generaal en zijn leger. De in Duitsland wonende Vladimov, bekend mensenrechten-activist, is de eerste emigrant wiens werk met de prijs wordt bekroond.

De Russische Booker Prize, die 12.500 dollar (ca 20.000 gulden) bedraagt, is een blauwdruk van de prestigieuze Britse Booker Prize. Opzet van de Russische prijs is schrijvers te stimuleren in de Russische taal te publiceren en de aandacht te vestigen op hedendaagse Russische literatuur.

Vladimovs bekroonde roman speelt zich af rond de figuur van Andrej Vlasov, een in de Tweede Wereldoorlog overgelopen generaal die na uitlevering aan Stalins geheime dienst in 1946 werd opgehangen. De discussie over de vraag of Vlasov, wiens Russische Bevrijdingsleger in 1945 in Praag deelnam in een anti-nazistische opstand, gezien moet worden als een laffe collaborateur of een anti-communistische patriot is nog altijd in Rusland gaande.

(Reuter)