Rekenen

Heeft minister Sorgdrager van justitie over mensen die sociale fraude plegen en het geld moeten terugbetalen, werkelijk gezegd : “En soms hebben ze aan één leven niet genoeg. Als je dertigduizend gulden moet terugbetalen in termijnen van honderd gulden per maand, moet je wel 250 jaar oud worden?” (NRC Handelsblad, 29 november)

Dan vergist de minister zich een nul: Dertigduizend gulden is driehonderdmaal honderd gulden. Driehonderd maanden is 25 jaar.

    • Ivo Peeters