Openbare leven komt verder tot stilstand; Franse vakbonden pogen stakingen te verbreden

PARIJS, 5 DEC. Met een nieuwe massa-manifestatie in Parijs probeert de vakcentrale CGT de stakingsbeweging in Frankrijk vandaag opnieuw te verbreden om zo een einde te maken aan de door de regering voorgestelde hervormingen van sociale zekerheid en openbare diensten.

Door werkonderbrekingen bij Renault, de elektriciteits-produktie, Air France, het wegvervoer, brandweer, gevangenissen, onderwijs, in ziekenhuizen en taxi's kwam het openbare leven verder tot stilstand.

De regering van premier Juppé moest zich tegen het eind van de middag verdedigen tegen een motie van wantrouwen, ingediend door de socialistische oppositie. Gisteravond kwam de ministerraad in spoedberaad bijeen, bij uitzondering onder leiding van premier Juppé - president Chirac was nog op de terugreis uit Benin, in West-Afrika, waar hij de conferentie van francophone landen had bijgewoond.

Na afloop van het beraad in de ministerraad deelde regeringswoordvoerder minister Alain Lamassoure mee dat ook na tien dagen crisis de ferme koers zou worden aangehouden. Verwijzend naar de lopende besprekingen met vertegenwoordigers van de universiteiten en de bonden van overheidspersoneel bestaat er objectief gezien geen reden meer voor stakingen, aldus Lamassoure.

Zowel de studenten als de vakbeweging toonden zich volstrekt ontevreden over de stand van zaken. Duizenden studenten kwamen op hun universiteiten in het hele land bijeen en verwierpen in meerderheid de jongste voorstellen van de minister van onderwijs, Bayrou. Zij deden vanmiddag mee met de nationale manifestaties in het hele land. De vakbeweging ontkent dat er van reëel overleg sprake is geweest, de minister van ambtenarenzaken had alleen het regeringsstandpunt herhaald.

Premier Alain Juppé heeft zich tot deze twaalfde dag van een steeds massalere staking in de openbare sector nog niet openbaar uitgesproken. Hoewel de oppositie in de Assemblée Nationale maar over twintig procent van de zetels beschikt, werd vanmorgen verwacht dat de premier zich via het parlement tot de stakers en het volk zou wenden om een klemmend pleidooi voor zijn beleid te doen. De vakbeweging eist directe en complete intrekking van 'het plan-Juppé', dat renovatie van de verzorgingsstaat in Frankrijk beoogt.

De vakcentrales CGT en Force Ouvrière doen achter de schermen een dringend beroep op werknemers in de (semi-)private sector om de stakings-beweging te komen steunen. Gisteren lukte dat al hier en daar. Bij Renault (nog voor 53 procent in staatshanden) werden gisteren wilde acties gehouden en voor vandaag en donderdag zijn 24-uursstakingen aangekondigd. Chauffeurs in het wegtransport zetten gisteren op verschillende plaatsen hun vrachtauto's stil waardoor de verkeerschaos ook buiten groot-Parijs om zich heen greep. Bij Michelin, GEC Alsthom, in de bouw, chemie en grootmetaal, banken, Radio France en de mayonaise- en mosterdfabriek Amora in Dijon dreigen eveneens werkonderbrekingen.

Ook bij de politiebonden bestaat grote ontevredenheid. Velen voelen zich solidair met de stakingsbeweging ter verdediging van pensioenen, lonen en andere sleutel-elementen van de ambtenaren-status. Bovendien hebben de meeste politiemensen sinds afgelopen zomer honderden overuren gemaakt in het kader van het 'Plan Vigipirate'. De waarschijnlijk met het Algerijns fundamentalisme gelieerde bommencampagne vroeg scherpe veiligheidsmaatregelen, die nooit officieel zijn ingetrokken. Sinds kort is bekend geworden dat de minister van binnenlandse zaken voorlopig geen geld heeft om al die miljoenen franken aan overwerkgeld uit te betalen.

Vandaag verscheen ook het dagblad Libération niet. Deze vooruitstrevende krant, voortgekomen uit de maatschappij-vernieuwende evenementen van 1968, bevindt zich na een mislukte renovatie (Libé 3) in een financiële crisis. De directie (waarin hoofdredacteur Serge July) wil 95 van de 390 banen schrappen; dat houdt in dat 63 journalisten moeten verdwijnen. Volgens de redactieraad overleeft de krant die aderlating niet. Vanaf morgen zullen de journalisten uit protest ongesigneerd verder schrijven om volgende dinsdag, voorafgaande aan een beslissende vergadering, het werk opnieuw neer te leggen.

De verkeerssituatie in en rond Parijs was ook vandaag volstrekt desastreus. Na een zwakke start kwam het nood-systeem met gehuurde bussen tussen voorsteden en de hoofdstad vandaag beter op gang, maar de files waren - hoewel kleiner dan gisteren - nog zo alom dat deze beperkte buscapaciteit nauwelijks zijn werk kon doen. Op de Seine zijn elf rondvaartboten gehuurd door de gemeente om enig openbaar transport in Oost-West-richting door de stad mogelijk te maken.