Nieuwe spelling (3)

Met veel genoegen en volle instemming heb ik het artikel van G.C. Molewijk (NRC Handelsblad, 29 november), over de wijzigingen van de spelling van de Nederlandse taal gelezen. Het is te hopen dat er nu eindelijk een periode van rust van minstens 50 jaar zal komen op het spellingsfront. Dat wil niet zeggen dat er geen werk zal zijn voor de Taalunie. Onze taal wordt in ernstige mate bedreigd door vervuiling. Dat is een gebied waar nog wel wat aan kan worden gedaan.

Toen ik als jong ambtenaar werkte op de afdeling Volkenbondzaken van het ministerie van buitenlandse zaken maakte ik al kennis met de taalvervuiling welke het gevolg is van het spreken van vreemde talen. In Genève werd het mengsel van Frans-Engels wel 'Franglais' genoemd. In die tijd was in sommige kringen het Nederlands ook wel eens doorspekt met Franse woorden, maar dat was zeker niet algemeen het geval.

Tegenwoordig is die taalvervuiling veel meer algemeen doorgedrongen. Dat wordt mijns inziens in sterke mate bevorderd door het woordgebruik op radio en tv. Het woord 'beginnen' wordt nu vrij algemeen vervangen door 'starten' of 'van start gaan'. Men zegt maar al te dikwijls dat een opmerking 'onterecht' is terwijl men bedoelt 'onjuist'. Steeds meer wordt het woord 'heikel' gebruikt. Dat afschuwelijk germanisme vervangt het goed Nederlandse 'netelig' of 'gevoelig'. 'Sneer' wordt gebruikt in plaats van 'hatelijkheid' of 'spotlach'. Het woord 'ooit' in plaats van 'eenmaal' (bv. hij is ooit leraar geweest in plaats van vroeger of indertijd).

Het is misschien nog te begrijpen dat omroepers die dikwijls van slordige teksten een verhaal moeten maken dat doen, maar het wordt ernstig wanneer zulke barbarismen in Van Dale worden opgenomen als 'Nederlandse taal'. Hier ligt mijns inziens een grote taak voor de Taalunie. Wel moge ik daarbij opmerken dat de vervuiling in België minder is dan te onzent.

    • G. Beelaerts van Blokland